Công ước AFS-2001 có hiệu lực thi hành đối với Hàn Quốc

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước Quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu (AFS-2001) có hiệu lực thi hành từ...

IMO thông báo các giao thức khuyến nghị để đảm bảo an toàn trong đại dịch Covid-19

Ngày 05/10/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo khuôn khổ các giao thức được khuyến nghị để đảm bảo việc thay đổi các thuyền viên và đi lại an toàn trong đại dịch COVID-19. 

IMO thông báo đến các Quốc gia thành viên về tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay chở khách, bao gồm cả chuyến bay hồi hương, sử dụng hành lang y tế công cộng trong đại dịch Covid19

Ngày 25/9/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về Tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay trở khách, bao gồm cả chuyến bay hồi hương sửa dụng hành lang y tế...

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và UNTAD đưa ra tuyên bố chung khôi phục vì Covid19

Ngày 17/9/2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thông báo cho các Quốc gia thành viên, theo đó trong bối cảnh đại dịch Covid-19, IMO, UNTAD và các tổ chức liên quan khác đã ra tuyên bố chung về đóng...

Singapore đưa ra hướng dẫn thay đổi thuyền viên để đối phó với đại dịch Covid19

Ngày 17/9/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Singapore đưa ra cập nhật về hướng dẫn thay đổi thuyền viên để đối phó với thay đổi bất thường và khó...

IMO thông báo về những tác động đáng kể đến ngành vận tải biển và người đi biển đối với đại dịch Covid-19

Ngày 11/9/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế đã thông báo đến các Quốc gia thành viên về tác động đáng kể đối với ngành vận tải biển và những người đi biển. Các hạn chế đi lại do các chính phủ trên...

Thông tin từ Tổng Thư ký LHQ ngài Antonio Guterres liên quan đến khủng hoảng do thay đổi thuyền viên gây nên bởi đại dịch Covid-91

Ngày 4/9/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tê (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên đã có 300.000 thuyền viên, nhân viên hàng hải tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, không thể hồi hương và đã quá...

IMO thông báo hướng dẫn của WHO về các biện pháp nâng cao sức khỏe thuyền viên đối với tàu hàng và tàu khai thác thủy sản

Ngày 26/8/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế thông báo về hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về đẩy mạnh các giải pháp nâng cao sức khỏe của thuyền viên đối với tàu hàng và tàu khai thác thủy sản.

IMO thông báo về Nghị định thư nhằm ngăn ngừa những rủi ro trên tàu

Ngày 26/8/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về Nghị định nhằm ngăn ngừa các rủi ro trên tàu.

IMO thông báo với Quốc gia thành viên liên quan đến thuyền viên hoạt động trên tàu thủy Việt Nam trong bối cảnh Covid-19

Ngày 18/8/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi đến Quốc gia thành viên thông báo của Nhà nước Việt Nam liên quan đến giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên đang hoạt động trên tàu...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :10319836
    • Online: 59