Công ước NWRC-2007 và Công ước AFS-2001 có hiệu lực từ ngày 02/3/2021 đối với Saint Lucia

Ngày 23/12/2021, Tổ chức Hàng hải Quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc:1. Công ước Quốc tế về thanh thải xác tàu có hiệu lực thi hành từ ngày 02/3/2021. Hiện tại, có 55 Quốc gia là...

Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Ngày 11/01/2021, Ban Thư ký IMO Việt Nam thông báo đến các thành viên Ban Thư ký IMO Việt Nam báo cáo "Công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Những nội dung nổi bật như:- Tham mưu...

Cập nhật hoạt động Văn phòng tại trụ sở IMO tại London, Vương Quốc Anh từ ngày 05/01/2021

Ngày 06/01/2021, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về cập nhật hoạt động Văn phòng tại trụ sở IMO, London, Vương Quốc Anh. Theo đó, việc cập nhật dựa trên khuyến...

MSC 102 khuyến cáo Quốc gia thành viên xây dựng khung pháp lý đối với công tác "Thay đổi và hồi hương thuyền viên" và Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt và có hiệu quả đối với đại dịch Covid-19

- Ngày 02/12/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế đã thông báo tại Cuộc họp lần thứ 102 của Ủy ban An toàn hàng hải khuyến cáo các Quốc gia thành viên khẩn trương thiết lập khung pháp lý nhằm hướng dẫn, hỗ...

IMO Thông báo về công tác "thay đổi thuyền viên" trong bối cảnh đại dịch Covid-19 phức tạp và khó lường

Ngày 18/12/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế gửi các Quốc gia thành viên thông báo khuyến cáo về điều khoản "Không thay đổi thuyền viên" trong các hợp đồng thuê tàu. Nội dung hướng dẫn được gửi theo tài...

Công ước NWRC-2007 có hiệu lực thi hành từ ngày 14/3/2021 đối với Indonesia

Ngày 14/12/2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước Nairobi về thanh thải xác tàu có hiệu lực thi hành từ ngày 14/3/2021 đối với Indonesia. Hiện tại...

Sửa đổi của Công ước AFS sẽ được thông qua tại MEPC 76 tổ chức từ ngày 10-17/6/2021.

Ngày 02/12/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế đã thông báo đến các Quốc gia thành viên về sửa đổi Công ước AFS sẽ được thông qua tại kỳ họp lần thứ 76 của MEPC 76 được tổ chức từ ngày 10-17/6/2021.

Các sửa đổi Phụ lục I, IV và VI của Công ước Marpol sẽ được thông qua tại MEPC 76 họp từ ngày 10-17/6/2021

Ngày 02/12/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông báo đến các Quốc gia thành viên và các Quốc gia chưa tham gia Công ước Marpol. Theo đó Công ước Marpol về sửa đổi Phụ lục I, IV và VI sẽ được...

Cập nhật mới nhất 02/12/2020 các hoạt động của trụ sở của Tổ chức quốc tế (IMO) tại London, Vương Quốc Anh

Ngày 02/12/2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi đến các Quốc gia thành viên IMO cập nhật về hoạt động của IMO tại London, Vương Quốc Anh (theo Thông tri số Circular Letter No.4220/Add.4 ngày 02/...

Công ước Bunker-2001 có hiệu lực từ ngày 15/01/2021 đối với Quốc đảo Solomon

Ngày 05 tháng 11 năm 2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước Quốc tế về Trách nhiệm Dân sự đối với Thiệt hại do ô nhiễm dầu nhiên liệu, 2001...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21714175
    • Online: 96