Singapore cập nhật sửa đổi bổ sung hướng dẫn đối với thay đổi thuyền viên trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gia tăng

Ngày 25/6/2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế gửi các Quốc gia thành viên thông báo: Singapore cập nhật bổ sung "Sách hướng dẫn đối với thay đổi thuyền viên" trong bối cảnh đại dịch Covid có chiều hướng...

Kết quả họp Đại hội đồng của IMO (A31) đã bầu ra Hội đồng nhiệm kỳ 2020-2021 của Tổ chức Hàng hải quốc tế.

Khóa họp lần thứ 31 của Đại hội đồng (A31) Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) được tổ chức tại trụ sở IMO (thủ đô Luân Đôn, Vương quốc Anh) từ ngày 25/11 đến ngày 04/12/2019. Hơn 1.700 đại biểu đến từ...

Kỷ niệm ngày thuyền viên thế giới 25 tháng 6 năm 2020 với chủ đề "Người đi biển là những người làm việc chính: Cần thiết cho vận tải biển và thiết yếu cho thế giới"

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các quốc gia thành viên về kỷ niệm ngày thuyền viên thế giới 25 tháng 6 năm 2020 với chủ đề " Người đi biển là những người làm...

Singapoe ban hành hướng dẫn thay đổi thuyền viên trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Ngày 11/6/2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã thông báo đến các quốc gia thành viên về việc Singapore ban hành hướng dẫn thay đổi thuyền viên trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Tuyên bố chung IMO-UNTAD kêu gọi hành động hợp tác hỗ trợ giữ cho tàu di chuyển, cảng mở và giao thương xuyên biên giới trong đại dịch Covid-19

Ngày 8/6/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên về Tuyên bố chung IMO-UNTAD kêu gọi hành động hợp tác hỗ trợ giữ cho tàu di chuyển, cảng mở và giao thương xuyên biên giới...

IMO khuyến cáo: Đẩy mạnh số hóa thương mại hàng hải và hậu cần, kêu gọi hành động

Ngày 05/6/2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên về đẩy mạnh số hóa thương mại hàng hải-hậu cần và kêu gọi hành động trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra.

Nghị định thư 2005 (Công ước SUA) có hiệu lực đối với Phần Lan

Ngày 26/5/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên Nghị định thư 2005 của Nghị định thư về ngăn chặn những hành vi trái pháp luật chống lại an toàn của những giàn khoan cố...

Hướng dẫn cho người khai tác tàu để bảo vệ sức khỏe cho thuyền viên trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra

Ngày 28/5/2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Văn phòng vận tải biển quốc tế (ICS) hướng dẫn cho người khai thác tàu bảo vệ sức khỏe của thuyền viên...

Hướng dẫn các Quốc gia có tàu treo cờ liên quan đến kiểm tra và gia hạn giấy chứng nhận trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên IMO về Hướng dẫn các quốc gia có tàu treo cờ về kiểm tra và gia hạn giấy chứng nhận trong bối cảnh đại...

Tuyên bố chung giữa IMO-ICAO-ILO xác định vai trò quan trọng của thuyền viên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 xảy ra.

Tuyên bố chung của ba tổ chức IMO-ICAO-ILO Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), Tổ chức Hàng không quốc tế (ICAO) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) liên quan đến thuyền viên tàu biển, nhân lực hàng hải,...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :10321048
    • Online: 106