Singapore đưa ra hướng dẫn thay đổi thuyền viên để đối phó với đại dịch Covid19

Ngày 17/9/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Singapore đưa ra cập nhật về hướng dẫn thay đổi thuyền viên để đối phó với thay đổi bất thường và khó...

IMO thông báo về những tác động đáng kể đến ngành vận tải biển và người đi biển đối với đại dịch Covid-19

Ngày 11/9/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế đã thông báo đến các Quốc gia thành viên về tác động đáng kể đối với ngành vận tải biển và những người đi biển. Các hạn chế đi lại do các chính phủ trên...

Thông tin từ Tổng Thư ký LHQ ngài Antonio Guterres liên quan đến khủng hoảng do thay đổi thuyền viên gây nên bởi đại dịch Covid-91

Ngày 4/9/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tê (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên đã có 300.000 thuyền viên, nhân viên hàng hải tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, không thể hồi hương và đã quá...

IMO thông báo hướng dẫn của WHO về các biện pháp nâng cao sức khỏe thuyền viên đối với tàu hàng và tàu khai thác thủy sản

Ngày 26/8/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế thông báo về hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về đẩy mạnh các giải pháp nâng cao sức khỏe của thuyền viên đối với tàu hàng và tàu khai thác thủy sản.

IMO thông báo về Nghị định thư nhằm ngăn ngừa những rủi ro trên tàu

Ngày 26/8/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về Nghị định nhằm ngăn ngừa các rủi ro trên tàu.

IMO thông báo với Quốc gia thành viên liên quan đến thuyền viên hoạt động trên tàu thủy Việt Nam trong bối cảnh Covid-19

Ngày 18/8/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi đến Quốc gia thành viên thông báo của Nhà nước Việt Nam liên quan đến giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền viên đang hoạt động trên tàu...

IMO hướng dẫn đối với tàu du lịch trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp và khó lường tại Liên minh Châu Âu

Ngày 03/8/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc dần dần khôi phục hoạt động của các tàu du lịch ở Liên minh Châu Âu liên quan đến đại dịch Covid-19....

Công ước Salvage có hiệu lực đối với Singapore

Ngày 29/7/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước quốc tế về cứu hộ 1989 có hiệu lực từ ngày 24/7/2021 đối với Singapore. Hiện tại, có 74 Quốc gia...

IMO thông báo về khảo sát các biện pháp bảo đảm sức khỏe thuyền viên (Do ICS và ITF tiến hành) trong bối cảnh Covid-19

Ngày 24/7/2020, Tổ chức hàng hải quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về khảo sát các biện pháp bảo đảm sức khỏe thuyền viên trên tàu để đối phó với đại dịch Covid-19 (được thực hiện bởi Văn...

Công ước quốc tế BUNKERS có hiệu lực đối với Namibia

Ngày 16/7/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước quốc tế về Trách nhiệm dân sự đối với Thiệt hại do ô nhiễm dầu nhiên liệu, 2001 có hiệu lực từ...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22996288
    • Online: 336