Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với thuyền viên, người lao động tại cảng biển 2903/CHHVN-PC 21/07/2021 Công văn điều hành
Hướng dẫn phương tiện ra vào cảng trong khu vực áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg 2855/CHHVN-VT&DVHH 19/07/2021 Công văn điều hành
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 2741/CHHVN-PC 08/07/2021 Công văn điều hành
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 2234/CHHVN-PC 09/06/2021 Công văn điều hành
Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 2268/CHHVN-PC 09/06/2021 Công văn điều hành
Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, hành vi tiêu cực trong hoạt động 2185/CHHVN-TTHH 04/06/2021 Công văn điều hành
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với thuyền viên, người lao động 2031/CHHVN-PC 28/05/2021 Công văn điều hành
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với thuyền viên, người lao động 2031/CHHVN-PC 28/05/2021 Công văn điều hành
Chấn chỉnh, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 1702/CHHVN-PC 10/05/2021 Công văn điều hành
Triển khai thi hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển 1009/CHHVN-KHCN 19/03/2021 Công văn điều hành

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :8611236
    • Online: 112