Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
V/v Tham gia ý kiến về nội dung Đề án "Kết nối các cảng trên toàn quốc với hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa 1158/CHHVN-KHĐT 25/03/2016 Công văn điều hành
V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí 1058/CHHVN-TC 24/03/2016 Công văn điều hành
V/v tăng cường công tác tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 341/CHHVN-TTHH 11/03/2016 Công văn điều hành
V/v cập nhập tình hình gia nhập công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu năm 2004 933/CHHVN-KHCNMT 11/03/2016 Công văn điều hành Cập nhập tình hình gia nhập công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu năm 2004Tính đến...
V/v triển khai Quy hoạch chi tiết cơ sở phá dỡ tàu giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 612/CHHVN-VTDVHH 22/02/2016 Công văn điều hành
V.v Giải đáp một số nội dung để tổ chức thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BTC ngày 5/01/2016 của Bộ Tài Chính 559b/CHHVN-TC 17/02/2016 Công văn điều hành
V/v nhu cầu phá dỡ tàu biển thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam mang cờ quốc tịch nước ngoài. 517/CHHVN-VTDVHH 04/02/2016 Công văn điều hành
Thông báo Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu chuẩn bị có hiệu lực 130/CHHVN-KHCNMT 13/01/2016 Công văn điều hành Thông báo Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu chuẩn bị có hiệu lực
V.v triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 31/8.2015 của Thủ tướng Chính phủ 13612/BGTVT-MT 05/12/2015 Công văn điều hành
V/v triển khai kiểm tra về lao động hàng hải đối với tàu biển Việt Nam có tổng dung tích nhỏ hơn 500GT hoạt động tuyến quốc tế 5397/CHHVN-VTDVHH 30/12/2015 Công văn điều hành

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6253507
    • Online: 120