Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
V/v thực hiện Công văn số 10674/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông vận tải 3799/CHHVN-TCCB 08/10/2018 Công văn điều hành
Văn bản số 2907/CHHVN-VTDVHH về tăng cường kiểm soát hàng hóa container phế liệu nhập khẩu tại cảng biển 2907/CHHVN-VTDVHH 26/07/2018 Công văn điều hành
V/v Chiến lược IMO ban đầu về giảm phát thải khí nhà kính từ tàu 1929/CHHVN-KHCNMT 25/05/2018 Công văn điều hành
V/v triên khai Thông tư số 52/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 918/CHHVN-KHCNMT 12/03/2018 Công văn điều hành
V/v Nghiên cứu tham gia ý kiến về chiến lược khung của IMO về giảm phát thải khí nhà kính từ tàu biển 112/CHHVN-KHCNMT 10/01/2018 Công văn điều hành
V/v công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN 2015 3711/CHHVN-TC 15/09/2017 Công văn điều hành
V/v tham vấn các vấn đề môi trường và xã hội của điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn VN đến năm 2020. định hướng đến năm 2030 1692/CHHVN-KHCNMT 05/05/2017 Công văn điều hành
V/v Triển khai nội dung sửa đổi, bổ sung năm 2014 của Công ước lao động Hàng hải (MLC 2006) 658/CHHVN-VTDVHH 01/03/2017 Công văn điều hành
V/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược, quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2011-2020 4413/CHHVN-TCCB 07/11/2016 Công văn điều hành
V/v góp ý kiến đối với 04 dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia V/v góp ý kiến đối với 04 dự thảo Quy chuẩn kỹ thu 21/10/2016 Công văn điều hành

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6255132
    • Online: 83