Công ước FAL có hiệu lực thi hành đối với Togo từ ngày 6/9/2021

Ngày 8/7/2021, Tổ chức Hàng hải quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước về tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông hàng hải quốc tế có hiệu lực thi hành từ ngày 6/9/2021 đối với...

Công ước quốc tế BUNKERS-2001 có hiệu lực từ ngày 23/6/2021 đối với Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)

Ngày 24/3/2021, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước Quốc tế về Trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu nhiên liệu, 2001 có hiệu lực thi hành...

Đề xuất của Nhà nước Việt Nam tới Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) liên quan đến thuyền viên trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Thực hiện chủ trương của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thuyền viên, xem thuyền viên đang làm việc trên các tuyến vận chuyển quốc tế là lực lượng được ưu tiên "Chủ...

Nghị định thư của Công ước giới hạn trách nhiệm đối với các khiếu nại hàng hải, 1976 có hiệu lực đối với Myanmar

Ngày 04/2/2021, Tổ chức Hàng hải quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Nghị định thư của Công ước giới hạn trách nhiệm đối với các khiếu nại hàng hải, 1976 có hiệu lực thi hành đối...

Công ước NWRC-2007 và Công ước AFS-2001 có hiệu lực từ ngày 02/3/2021 đối với Saint Lucia

Ngày 23/12/2021, Tổ chức Hàng hải Quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc:1. Công ước Quốc tế về thanh thải xác tàu có hiệu lực thi hành từ ngày 02/3/2021. Hiện tại, có 55 Quốc gia là...

Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Ngày 11/01/2021, Ban Thư ký IMO Việt Nam thông báo đến các thành viên Ban Thư ký IMO Việt Nam báo cáo "Công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Những nội dung nổi bật như:- Tham mưu...

Cập nhật hoạt động Văn phòng tại trụ sở IMO tại London, Vương Quốc Anh từ ngày 05/01/2021

Ngày 06/01/2021, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về cập nhật hoạt động Văn phòng tại trụ sở IMO, London, Vương Quốc Anh. Theo đó, việc cập nhật dựa trên khuyến...

MSC 102 khuyến cáo Quốc gia thành viên xây dựng khung pháp lý đối với công tác "Thay đổi và hồi hương thuyền viên" và Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt và có hiệu quả đối với đại dịch Covid-19

- Ngày 02/12/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế đã thông báo tại Cuộc họp lần thứ 102 của Ủy ban An toàn hàng hải khuyến cáo các Quốc gia thành viên khẩn trương thiết lập khung pháp lý nhằm hướng dẫn, hỗ...

IMO Thông báo về công tác "thay đổi thuyền viên" trong bối cảnh đại dịch Covid-19 phức tạp và khó lường

Ngày 18/12/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế gửi các Quốc gia thành viên thông báo khuyến cáo về điều khoản "Không thay đổi thuyền viên" trong các hợp đồng thuê tàu. Nội dung hướng dẫn được gửi theo tài...

Công ước NWRC-2007 có hiệu lực thi hành từ ngày 14/3/2021 đối với Indonesia

Ngày 14/12/2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước Nairobi về thanh thải xác tàu có hiệu lực thi hành từ ngày 14/3/2021 đối với Indonesia. Hiện tại...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :9496477
    • Online: 86