01/02/2023

Tiểu ban đã thống nhất dự thảo các yêu cầu mới về báo cáo bắt buộc đối với các container hàng hóa bị thất lạc trên biển.

 

Công-ten-nơ bị thất lạc trên biển có thể là mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với hàng hải và an toàn trên biển nói chung, đặc biệt là đối với tàu thuyền giải trí, tàu đánh cá và các phương tiện nhỏ khác, cũng như đối với môi trường biển. Công việc của Tiểu ban về phát hiện và báo cáo các thùng chứa bị thất lạc cũng liên quan đến công việc của Tổ chức về giải quyết rác thải biển.

 

Tiểu ban đã thống nhất dự thảo sửa đổi các hiệp ước SOLAS và MARPOL.

 

Dự thảo sửa đổi chương V của Công ước SOLAS, về an toàn hàng hải, sẽ được đệ trình lên Ủy ban An toàn Hàng hải (MSC), nhằm phê duyệt bởi MSC 107 (mùa xuân năm 2023) và sau đó được thông qua bởi MSC 108 (mùa thu năm 2023). Dự thảo sửa đổi bổ sung các đoạn mới vào chương V Quy định 31 về Thông điệp Nguy hiểm của SOLAS. Họ sẽ yêu cầu thuyền trưởng của mọi con tàu liên quan đến tổn thất (các) công-te-nơ chở hàng, phải thông báo chi tiết về sự cố đó bằng các phương tiện thích hợp không chậm trễ và trong phạm vi đầy đủ nhất có thể cho các tàu trong vùng lân cận, cho Quốc gia ven biển gần nhất, và cả đến Quốc gia treo cờ. Quốc gia treo cờ sẽ được yêu cầu báo cáo việc mất công-ten-nơ chở hàng cho IMO.

 

Dự thảo sửa đổi cũng bổ sung một đoạn mới vào chương V Quy định 32 của Công ước SOLAS về Thông tin cần thiết trong các thông báo nguy hiểm, chỉ định thông tin được báo cáo, bao gồm, nếu có, vị trí, số lượng công-te-nơ, v.v.

 

Dự thảo sửa đổi điều V của Nghị định thư I Công ước MARPOL – Quy định về báo cáo về sự cố liên quan đến các chất độc hại, theo Điều V về thủ tục báo cáo, sẽ bổ sung một đoạn mới nói rằng “Trong trường hợp tổn thất (các) côngtenơ hàng hóa ), báo cáo theo yêu cầu của điều II (1) (b) sẽ được thực hiện theo các điều khoản của quy định SOLAS V/31 và V/32."

 

Tiểu ban đã đồng ý rằng dự thảo sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2026. Đồng ý rằng Ban thư ký IMO sẽ phát triển mô-đun liên quan trong Hệ thống thông tin vận chuyển tích hợp toàn cầu của IMO (GISIS) để nhận báo cáo từ các quốc gia tàu treo cờ .

 

Thông tin do Hội đồng Vận chuyển Thế giới cung cấp cho Tiểu ban cho thấy, dựa trên ước tính của họ, trung bình có tổng cộng 1.382 container bị mất trên biển mỗi năm trong giai đoạn 12 năm (2008-2019). Hiện có hơn 6.000 tàu container hoạt động liên tục trên các vùng biển trên thế giới. Năm 2019, ngành vận tải biển quốc tế đã vận chuyển khoảng 226 triệu container, với giá trị hàng hóa vận chuyển hơn 4 nghìn tỷ USD.

 

An toàn của nhiên liệu thay thế - hướng dẫn về LPG đã được thống nhất và sự phát triển của hydro và amoniac tiếp tục tiến triển

 

Tiểu ban tiếp tục công việc của mình về các quy định an toàn liên quan đến nhiên liệu không phải là dầu nhiên liệu và nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp. Công việc này là một phần của công việc quan trọng được thực hiện bởi Tiểu ban trong bối cảnh vận tải biển cần nhiên liệu và hệ thống đẩy mới để đáp ứng tham vọng khử cacbon được đặt ra trong Chiến lược KNK ban đầu của IMO.

 

Các vấn đề liên quan đến các loại nhiên liệu mới hơn được xem xét trong mục chương trình nghị sự của Bộ luật Quốc tế về An toàn cho Tàu sử dụng Khí hoặc Nhiên liệu có điểm chớp cháy thấp khác (Bộ luật IGF). Bộ luật IGF, có hiệu lực vào năm 2017, nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro đối với tàu, thủy thủ đoàn và môi trường, do tính chất của nhiên liệu liên quan. Ban đầu nó tập trung vào khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), nhưng công việc hiện đang được tiến hành để xem xét các loại nhiên liệu có liên quan khác.

 

Hướng dẫn tạm thời về an toàn của tàu sử dụng cồn metyl/etylic làm nhiên liệu đã được Tiểu ban xây dựng và được MSC phê duyệt vào năm 2020 (MSC.1/Circ.1621). Hướng dẫn tạm thời cho tàu sử dụng pin nhiên liệu đã được MSC 105 thông qua vào tháng 4 năm 2022 (MSC.1/Circ.1647).

 

Thống nhất dự thảo hướng dẫn tạm thời về an toàn tàu biển sử dụng nhiên liệu LPG

 

Tiểu ban đã thống nhất dự thảo Hướng dẫn tạm thời về an toàn của tàu sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) LPG và dự thảo thông tư liên quan của MSC, để đệ trình lên MSC 107.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :18577038
    • Online: 70