STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
1 Công bố mở cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi Cảng biển và luồng hàng hải 2
2 Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đổi với thiệt hại ô nhiễm dầu (CLC 1992) Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 4
3 Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu 2001 (BCC) Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 4
4 Tàu biển vào cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam Thủ tục tàu thuyền 3
5 Tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam Thủ tục tàu thuyền 3
6 Đăng ký nội dung thay đổi thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Đăng ký tàu biển 4
7 Xóa đăng ký Đăng ký tàu biển 4
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Đăng ký tàu biển 4
9 Đăng ký tàu biển loại nhỏ Đăng ký tàu biển 4
10 Đăng ký tàu biển đang đóng Đăng ký tàu biển 4
11 Cấp Giấy phép tạm thời cho tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam Đăng ký tàu biển 2
12 Đăng ký tàu biển tạm thời Đăng ký tàu biển 4
13 Đăng ký tàu biển có thời hạn Đăng ký tàu biển 4
14 Đăng ký tàu biển không thời hạn Đăng ký tàu biển 4
15 Chấp thuận đặt tên tàu biển Đăng ký tàu biển 4

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :15161208
    • Online: 3