STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
16 Đăng ký thế chấp tàu biển Lĩnh vực khác 2
17 Sửa chữa sai sót về đăng ký thế chấp tàu biển do lỗi của người thực hiện đăng ký Lĩnh vực khác 2
18 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là tàu biển trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Lĩnh vực khác 2
19 Xóa đăng ký thế chấp tàu biển Lĩnh vực khác 2
20 Yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển Lĩnh vực khác 2
21 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp tàu biển đã đăng ký Lĩnh vực khác 2
22 Cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ Phá dỡ tàu biển 2
23 Phê duyệt phương án phá dỡ tàu biển Phá dỡ tàu biển 2
24 Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động Phá dỡ tàu biển 2
25 Quyết định lại đưa cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng vào hoạt động Phá dỡ tàu biển 2
26 Nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ Phá dỡ tàu biển 2
27 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển Đăng ký kinh doanh Toàn trình
28 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển Đăng ký kinh doanh Toàn trình
29 Cấp Giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài Đăng ký kinh doanh Toàn trình
30 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh 2

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :19472973
    • Online: 122