STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
31 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển Đăng ký kinh doanh Toàn trình
32 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển Đăng ký kinh doanh Toàn trình
33 Cấp Giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài Đăng ký kinh doanh Toàn trình
34 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh 2
35 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh 2
36 Thủ tục cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh Toàn trình
37 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh Toàn trình
38 Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải Hoa tiêu hàng hải Toàn trình
39 Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải Hoa tiêu hàng hải Toàn trình
40 Cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải Hoa tiêu hàng hải Toàn trình
41 Cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu hàng hải chuyển vùng hoạt động Hoa tiêu hàng hải Toàn trình
42 Cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải Hoa tiêu hàng hải Toàn trình
43 Giao tuyến dẫn tàu Hoa tiêu hàng hải Toàn trình
44 Thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật chi tiết cảng biển, bến cảng, cầu cảng, luồng hàng hải Cảng biển và luồng hàng hải Toàn trình
45 Cho ý kiến đối với dự án xây dựng công trình trong vùng nước cảng biển và các công trình khác xây dựng trong vùng nước cảng biển Cảng biển và luồng hàng hải Toàn trình

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22830406
    • Online: 209