STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
31 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh 2
32 Thủ tục cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh 4
33 Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải Đăng ký kinh doanh 4
34 Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải Hoa tiêu hàng hải 4
35 Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải Hoa tiêu hàng hải 4
36 Cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải Hoa tiêu hàng hải 4
37 Cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu hàng hải chuyển vùng hoạt động Hoa tiêu hàng hải 4
38 Cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải Hoa tiêu hàng hải 4
39 Giao tuyến dẫn tàu Hoa tiêu hàng hải 4
40 Thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật chi tiết cảng biển, bến cảng, cầu cảng, luồng hàng hải Cảng biển và luồng hàng hải 4
41 Cho ý kiến đối với dự án xây dựng công trình trong vùng nước cảng biển và các công trình khác xây dựng trong vùng nước cảng biển Cảng biển và luồng hàng hải 4
42 Thỏa thuận việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời Cảng biển và luồng hàng hải 4
43 Gia hạn hoạt động của kết cấu hạ tầng cảng biển tạm thời Cảng biển và luồng hàng hải 2
44 Phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải Cảng biển và luồng hàng hải 2
45 Công bố đưa luồng hàng hải vào sử dụng đối với trường hợp luồng hàng hải công bố sau thời điểm công bố mở cảng biển hoặc luồng hàng hải được đầu tư mới, công bố lại do điều chỉnh, mở rộng, nâng cấp Cảng biển và luồng hàng hải 4

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :16757937
    • Online: 115