STT Nội dung Phân loại Ngày cập nhật
1 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển năm 2018 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 11/07/2019
2 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 6 tháng đầu năm 2018 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 26/02/2019
3 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 12/2017 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/12/2017
4 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 11/2017 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/11/2017
5 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 10/2017 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/10/2017
6 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 9/2017 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/09/2017
7 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 8/2017 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/08/2017
8 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 7/2017 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/07/2017
9 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 6/2017 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/06/2017
10 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 5/2017 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/05/2017
11 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 4/2017 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/04/2017
12 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển T 12/2016 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/03/2017
13 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 3/2017 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/03/2017
14 Tàu thuyền ra, vào cảng biển Tàu thuyền ra, vào cảng biển 15/03/2017
15 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 2/2017 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 15/02/2017

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6268146
    • Online: 230