16/08/2019THỨ TRƯỞNG BỘ GTVT
BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
NGUYỄN XUÂN SANG
Điện thoại: (+84) 24.37683061
Email: Sangnx@vinamarine.gov.vn

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN HOÀNG
Điện thoại: (+84) 24.37956054

Email: Nguyenhoang@vinamarine.gov.vn

Q. CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN ĐÌNH VIỆT
Điện thoại: (+84) 28.38273101

Email: Vietnd@vinamarine.gov.vn

PHÓ CỤC TRƯỞNG

HOÀNG HỒNG GIANG
Điện thoại: (+84) 24.37683060 

Email: Gianghh@vinamarine.gov.vn

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :14709233
    • Online: 67