16/08/2019PHÓ BÍ THƯ PHỤ TRÁCH ĐẢNG BỘ CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
QUYỀN CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN ĐÌNH VIỆT
Điện thoại: (+84) 28.38273101
Email: Vietnd@vinamarine.gov.vn

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN HOÀNG
Điện thoại: (+84) 24.37956054
Email: Nguyenhoang@vinamarine.gov.vn

                                                   

PHÓ CỤC TRƯỞNG

HOÀNG HỒNG GIANG
Điện thoại: (+84) 24.37683060
Email: Gianghh@vinamarine.gov.vn

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :15674968
    • Online: 112