STT Nội dung Phân loại Ngày cập nhật
31 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 4 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
32 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 3 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
33 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 2 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
34 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 1 năm 2021 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 31/12/2021
35 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 12 năm 2020 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 26/01/2021
36 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 11 năm 2020 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 26/01/2021
37 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 10 năm 2020 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 26/01/2021
38 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 1 năm 2020 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 26/01/2021
39 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 9 năm 2020 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 26/01/2021
40 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 8 năm 2020 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 26/01/2021
41 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 7 năm 2020 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 26/01/2021
42 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 6 năm 2020 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 26/01/2021
43 khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 5 năm 2020 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 26/01/2021
44 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 4 năm 2020 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 26/01/2021
45 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Tháng 3 năm 2020 Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 26/01/2021

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21978253
    • Online: 307