STT Tên thủ thục Loại thủ tục Mức độ DVC
61 Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận, Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên Toàn trình
62 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện viên chính Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên Toàn trình
63 Cấp Giấy xác nhận việc cấp Giấy chứng nhận Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên Toàn trình
64 Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện; Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho thuyền viên Việt Nam đã có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên Toàn trình
65 Cấp Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên Toàn trình
66 Chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên Toàn trình
67 Công bố thông báo hàng hải lần đầu về các thông số kỹ thuật của luồng hàng hải, vùng nước trước cầu cảng và các khu nước, vùng nước sau khi xây dưng, nạo vét duy tu, cải tạo, nâng cấp Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
68 Công bố thông báo hàng hải về khu vực thi công công trình trên biển hoặc trên luồng hàng hải Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên 2
69 Công bố thông báo hàng hải về công trình ngầm, công trình vượt qua luồng hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
70 Chấp thuận thiết lập báo hiệu hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải Toàn trình
71 Công bố thông báo hàng hải về việc thay đổi đặc tính, tạm ngừng, phục hồi, chấm dứt hoạt động của báo hiệu hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
72 Công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
73 Công bố thông báo hàng hải về thiết lập mới báo hiệu hàng hải Thiết lập báo hiệu hàng hải 2
74 Đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng Thiết lập báo hiệu hàng hải Toàn trình
75 Đăng ký và cấp Sổ thuyền viên Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên Một phần

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21822960
    • Online: 154