1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

Chủ đầu tư hoặc người khai thác gửi hồ sơ đề nghị công bố thông báo hàng hải đến Doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải.

b) Giải quyết TTHC:

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thì trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, công bố thông báo hàng hải; trường hợp không công bố, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:

Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc bằng hình thức phù hợp khác.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị của chủ đầu tư hoặc người khai thác theo mẫu;

- Bản sao văn bản trả lời của cấp có thẩm quyền về sự phù hợp với quy hoạch cảng biển;

- Bản sao thiết kế kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Bản sao bản vẽ hoàn công;

- Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng;

- Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát và rà quét chướng ngại vật;

- Bình đồ khảo sát độ sâu được thực hiện trong thời hạn tối đa 15 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ, báo cáo khảo sát và các tài liệu liên quan thu thập tại hiện trường;

- Bình đồ tuyến rà quét chướng ngại vật.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:

Chủ đầu tư hoặc người khai thác.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Doanh nghiệp bảo đảm an toàn hàng hải.

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Công bố thông báo hàng hải.

8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

* Mẫu Tờ khai

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22993854
    • Online: 264