Công ước Quốc tế Nairobi về thanh thải xác tàu, 2007 có hiệu lực đối với Oman

Công ước Quốc tế Nairobi về thanh thải xác tàu, 2007 có hiệu lực đối với Oman từ ngày 30/7/2020. Hiện tại, có 50 Quốc gia thành viên Công ước.

Công ước quốc tế Bunker có hiệu lực đối với Oman từ ngày 30/7/2020

Công ước quốc tế về Trách nhiệm Dân sự đối với Thiệt hại do ô nhiễm dầu nhiên liệu, 2001 có hiệu lực từ ngày 30/7/2020 đối với Oman. Hiện tại, có 97 Quốc gia thành viên của Công ước.

Chương trình đánh giá quốc gia thành viên IMO, Báo cáo đánh giá hợp nhất

Tổng thư ký vinh hạnh gửi kèm theo đây bản báo cáo tóm tắt đánh giá hợp nhất (Consolidated Audit Summary Report - CASR) thứ ba được lập theo quy định tại điểm 7.4.3 của Quy trình Đánh giá Quốc gia...

Bộ luật quốc tế về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường biển

Bộ luật quốc tế về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường biển (IMDG) đặt ra khuôn khổ pháp lý cho mọi phương diện trong thao tác với hàng hóa nguy hiểm và chất gây ô nhiễm môi trường biển trong...

Cơ sở tiếp nhận của cảng về thu nhập, lưu giữ và xử lý nước thải tại cảng

Quy định cụ thể trình tự, xử lý và quản lý nước thải tại cảng

Quản lý nước dằn tàu

Nội dung chi tiết các quy định về quản lý nước dằn tàu.

Nghị định thư 1992 sửa đổi Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hai ô nhiễm dầu từ tàu 1969, có hiệu lực đối với Nauru

Nghị định thư CLC có hiệu lực đối với Nauru bắt đầu từ ngày 23/3/2021. Hiện tại, có 141 Quốc gia thành viên của Nghị định thư.

Công ước quốc tế NWRC có hiệu lực đối với Nauru từ ngày 23/6/2020

Công ước quốc tế về thanh thải xác tàu có hiệu lực đối với Nauru bắt đầu từ ngày 23/6/2020. Hiện tại, có 49 Quốc gia thành viên của Công ước.

Công ước quốc tế Bunker 2001 có hiệu lực đối với Nauru từ ngày 23/6/2020

Công ước quốc tế về Trách nhiệm dân sự  đối với thiệt hại ô nhiễm dầu Bunker (nặng) 2001 có hiệu lực đối với Nauru, bắt đầu từ ngày 23/6/2020. Hiện tại, có 96 Quốc gia thành viên của Công ước.

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :10320584
    • Online: 163