IMO hướng dẫn đối với tàu du lịch trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp và khó lường tại Liên minh Châu Âu

Ngày 03/8/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc dần dần khôi phục hoạt động của các tàu du lịch ở Liên minh Châu Âu liên quan đến đại dịch Covid-19....

Công ước Salvage có hiệu lực đối với Singapore

Ngày 29/7/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước quốc tế về cứu hộ 1989 có hiệu lực từ ngày 24/7/2021 đối với Singapore. Hiện tại, có 74 Quốc gia...

IMO thông báo về khảo sát các biện pháp bảo đảm sức khỏe thuyền viên (Do ICS và ITF tiến hành) trong bối cảnh Covid-19

Ngày 24/7/2020, Tổ chức hàng hải quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về khảo sát các biện pháp bảo đảm sức khỏe thuyền viên trên tàu để đối phó với đại dịch Covid-19 (được thực hiện bởi Văn...

Công ước quốc tế BUNKERS có hiệu lực đối với Namibia

Ngày 16/7/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước quốc tế về Trách nhiệm dân sự đối với Thiệt hại do ô nhiễm dầu nhiên liệu, 2001 có hiệu lực từ...

Hướng dẫn của IMO (cập nhật) về việc Quốc gia có tàu treo cờ kiểm tra và cấp lại giấy chứng nhận trong bối cảnh Covid-19

Ngày 22/7/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên cập nhật hướng dẫn quy định về kiểm tra, cấp mới giấy chứng nhận của Quốc gia có tàu treo cờ trong bối cảnh đại dịch...

Công ước quốc tế về hàng hải của IMO có hiệu lực đối với Saint Vicent and Grenadines

Ngày 6/7/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về hiệu lực đối với Công ước quốc tế về hàng hải dưới đây:1/ Công ước tế Nairobi về thanh thải xác tàu, 2007 có hiệu...

IMO gửi thông báo kết quả của cuộc họp trực tuyến về thay đổi thuyền viên trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra

Ngày 13/7/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế gửi các Quốc gia thành viên thông báo kết quả cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến do Vương Quốc Anh tổ chức về thay đổi thuyền viên do đại dịch Covid xảy ra.

Khuyến nghị các dịch vu y tế đối với thuyền viên liên quan đến đại dịch Covid-19

Ngày 01/7/2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên cập nhật mới nhất khuyến nghị các dịch vụ y tế cần thiết với thủy thủ, các hoạt động đi bờ của thuyền viên tại...

Công ước quốc tế BUNKERS và NWRC có hiệu lực đối với Nhật Bản và Estonia

Ngày 01/7/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế gửi các Quốc gia thành viên thông báo Công ước Quốc tế về về thanh thải xác tàu, 2007 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020 đối với Nhật Bản...

Hướng dẫn về dãn cách xã hội của thuyền viên và người trên bờ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra

Tổ chức Hàng hải Quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc "Hướng dẫn đối giãn cách đối với thuyền viên và người làm việc trên bờ" trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra.

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :10324034
    • Online: 71