28/10/2020

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước Quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu 2004 có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 11 năm 2020 đối với Ba Lan. Hiện tại, có 86 Quốc gia thành viên Công ước, chiếm 91,12 % tổng dung tích đội tàu thương mại thế giới.

 

 

Tải về: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6878102
    • Online: 66