28/10/2020

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước Quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu (AFS-2001) có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 11 năm 2020 đối với Hàn Quốc. Hiện tại, có 90 Quốc gia thành viên Công ước, chiếm 93,1% tổng dung tích đội tàu thương mại thế giới. 

Tải về: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6878052
    • Online: 65