Nghị định thư 1992 về sửa đổi công ước quốc tế về Thiết lập quỹ quốc tế bồi thường ô nhiễm dầu từ tàu 1972 có hiệu lực đối với Nauru

Nghị định thư 1992 về sửa đổi công ước quốc tế về Thiết lập quỹ quốc tế bồi thường ô nhiễm dầu từ tàu 1972 có hiệu đối với Nauru từ ngày 23/3/2021. Hiện tại, có 118 Quốc gia thành viên của Nghị định...

Nghị định thư 1992 về sửa đổi công ước quốc tế về Thiết lập quỹ quốc tế bồi thường ô nhiễm dầu từ tàu 1972 có hiệu lực đối với Nauru

Nghị định thư 1992 về sửa đổi công ước quốc tế về Thiết lập quỹ quốc tế bồi thường ô nhiễm dầu từ tàu 1972 có hiệu đối với Nauru từ ngày 23/3/2021. Hiện tại, có 118 Quốc gia thành viên của Nghị định...

Công bố về Covid 19 về những khuyến nghị cần thiết

Khuyến nghị ban đầu khi bị Covid 19 tấn công

Báo cáo phối hợp giữa IMO và WHO về phòng chống dịch Covid19

Công bố khuyên cáo của IMO và WHO về phòng chống đại dịch Covid-19

Hướng dẫn liên quan cấp chứng chỉ thuyền viên và người làm việc trên tàu cá

Khuyến nghị liên quan đến cấp chứng chỉ thuyền viên và người làm trên tàu cá

Tính toàn diện của chuỗi cung ứng toàn cầu khi có đại dịch Covid-19

Khuyến nghị của liên kết giữa IMO-WCO trong đại dịch liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :10320082
    • Online: 121