Tuyên bố chung IMO-UNTAD kêu gọi hành động hợp tác hỗ trợ giữ cho tàu di chuyển, cảng mở và giao thương xuyên biên giới trong đại dịch Covid-19

Ngày 8/6/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên về Tuyên bố chung IMO-UNTAD kêu gọi hành động hợp tác hỗ trợ giữ cho tàu di chuyển, cảng mở và giao thương xuyên biên giới...

IMO khuyến cáo: Đẩy mạnh số hóa thương mại hàng hải và hậu cần, kêu gọi hành động

Ngày 05/6/2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên về đẩy mạnh số hóa thương mại hàng hải-hậu cần và kêu gọi hành động trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra.

Nghị định thư 2005 (Công ước SUA) có hiệu lực đối với Phần Lan

Ngày 26/5/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên Nghị định thư 2005 của Nghị định thư về ngăn chặn những hành vi trái pháp luật chống lại an toàn của những giàn khoan cố...

Hướng dẫn cho người khai tác tàu để bảo vệ sức khỏe cho thuyền viên trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra

Ngày 28/5/2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Văn phòng vận tải biển quốc tế (ICS) hướng dẫn cho người khai thác tàu bảo vệ sức khỏe của thuyền viên...

Hướng dẫn các Quốc gia có tàu treo cờ liên quan đến kiểm tra và gia hạn giấy chứng nhận trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên IMO về Hướng dẫn các quốc gia có tàu treo cờ về kiểm tra và gia hạn giấy chứng nhận trong bối cảnh đại...

Tuyên bố chung giữa IMO-ICAO-ILO xác định vai trò quan trọng của thuyền viên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 xảy ra.

Tuyên bố chung của ba tổ chức IMO-ICAO-ILO Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), Tổ chức Hàng không quốc tế (ICAO) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) liên quan đến thuyền viên tàu biển, nhân lực hàng hải,...

Công ước Quốc tế Nairobi về thanh thải xác tàu, 2007 có hiệu lực đối với Oman

Công ước Quốc tế Nairobi về thanh thải xác tàu, 2007 có hiệu lực đối với Oman từ ngày 30/7/2020. Hiện tại, có 50 Quốc gia thành viên Công ước.

Công ước quốc tế Bunker có hiệu lực đối với Oman từ ngày 30/7/2020

Công ước quốc tế về Trách nhiệm Dân sự đối với Thiệt hại do ô nhiễm dầu nhiên liệu, 2001 có hiệu lực từ ngày 30/7/2020 đối với Oman. Hiện tại, có 97 Quốc gia thành viên của Công ước.

Chương trình đánh giá quốc gia thành viên IMO, Báo cáo đánh giá hợp nhất

Tổng thư ký vinh hạnh gửi kèm theo đây bản báo cáo tóm tắt đánh giá hợp nhất (Consolidated Audit Summary Report - CASR) thứ ba được lập theo quy định tại điểm 7.4.3 của Quy trình Đánh giá Quốc gia...

Bộ luật quốc tế về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường biển

Bộ luật quốc tế về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường biển (IMDG) đặt ra khuôn khổ pháp lý cho mọi phương diện trong thao tác với hàng hóa nguy hiểm và chất gây ô nhiễm môi trường biển trong...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21048904
    • Online: 105