11/05/2020

Tổng thư ký vinh hạnh gửi kèm theo đây bản báo cáo tóm tắt đánh giá hợp nhất (Consolidated Audit Summary Report - CASR) thứ ba được lập theo quy định tại điểm 7.4.3 của Quy trình Đánh giá Quốc gia Thành viên IMO (nghị quyết A.1067 (28)), trong đó bao gồm các bài học kinh nghiệm từ tám đợt đánh giá hoàn thành năm 2017 và chín đợt đánh giá hoàn thành năm 2018.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :19368144
    • Online: 105