11/05/2020

Tổng thư ký vinh hạnh gửi kèm theo đây bản báo cáo tóm tắt đánh giá hợp nhất (Consolidated Audit Summary Report - CASR) thứ ba được lập theo quy định tại điểm 7.4.3 của Quy trình Đánh giá Quốc gia Thành viên IMO (nghị quyết A.1067 (28)), trong đó bao gồm các bài học kinh nghiệm từ tám đợt đánh giá hoàn thành năm 2017 và chín đợt đánh giá hoàn thành năm 2018.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6906660
    • Online: 69