27/05/2020

Tuyên bố chung của ba tổ chức IMO-ICAO-ILO Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO), Tổ chức Hàng không quốc tế (ICAO) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) liên quan đến thuyền viên tàu biển, nhân lực hàng hải, thuyền viên tàu cá, thủy thủ làm việc tại các giàn khoan ngoài biển, chuỗi cung ứng toàn cầu, các hoạt động mặt đất, nhân viên hàng không và các phi công lái máy bay tại các cảng hàng không trong nước và quốc tế được xác định vai trò quan trọng trong tạo thuận lợi cho việc giao thương qua lại trong bối cảng đại dịch COVID-19 đang xảy ra.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6906993
    • Online: 66