Các công ước quốc tế về hàng hải có hiệu lực đối với Madagascar

Ngày 26/7/2019, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã gửi các Quốc gia thành viên:- Thông tri NWRC.1/Circ.43 về việc Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước Quốc tế Nairobi về thanh thải xác tàu, 2007 có hiệu...

Nghị định thư 2005 của Nghị định thư về ngăn chặn những hành vi trái pháp luật chống lại an toàn của những giàn khoan cố định ở thềm lục địa có hiệu lực đối với Vương quốc Bỉ

Ngày 02/7/2019, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri SUA.4/Circ.40 về việc Tổng Thư ký IMO thông báo Nghị định thư 2005 của Nghị định thư về ngăn chặn những hành vi...

Quy định mới của IMO khiến vận tải biển gặp khó

Quy định mới của IMO áp dụng từ ngày 01/01/2020 khiến các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam đứng ngồi không yên... Từ ngày 01/01/2020, theo quy định của Tổ chức Hàng hải thế giới (IMO), tất cả...

Bảo vệ đa dạng sinh học biển ở Đông Ấn Độ Dương

"Việc đưa các sinh vật thủy sinh xâm lấn vào môi trường biển mới không chỉ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và sức khỏe hệ sinh thái, mà còn có tác động có thể đo lường được đối với một số ngành kinh...

Hướng tới việc tàu biển sử dụng hàng hải điện tử tại Châu Á – Thái Bình Dương

Việc tổ chức triển khai, tàu biển sử dụng hàng hải điện tử - cách thức tích hợp thân thiện, hài hòa và hiển thị thông tin hàng hải thiết yếu - sẽ góp phần tăng cường an toàn và an ninh hàng hải và hỗ...

Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) giúp Lĩnh vực hàng hải hòa nhập với dòng chảy phát triển

IMO đã đưa ra một loạt các sáng kiến ​​mới nhất được thiết kế để giúp đưa ngành hàng hải vào dòng chính của các kế hoạch và sáng kiến ​​để đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững toàn cầu (SDGs),...

Công ước quốc tế về ngăn ngừa những hành vi trái pháp luật chống lại an toàn hành hải có hiệu lực đối với Đan Mạch

Ngày 12/02/2019, Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) gửi các quốc gia thành viên dưới đây:Thông tri số SUA.3/Circ.44 về việc Tổng thư ký IMO thông báo Nghị định thư 2005 của Công ước quốc tế về ngăn ngừa...

Công ước quốc tế về tái chế tàu an toàn và thân thiện với môi trường có hiệu lực với Hà Lan

Công ước quốc tế của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) về tái chế tàu an toàn và thân thiện với môi trường đã nhận được một sự thúc đẩy mạnh mẽ. Hà Lan đã trở thành quốc gia thứ tám trở thành thành...

Công ước về tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông hàng hải quốc tế (Công ước FAL65) góp phần tăng cường trao đổi thương mại tự do bằng tàu biển

Ngày 8/4/2019 là ngày có hiệu lực của hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử theo Công ước FAL 65. Sửa đổi Công ước FAL 65 được thông qua vào năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01/1/2017. Các sửa đổi của...

Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu, (AFS-2001) có hiệu lực đối với Bồ Đào Nha

Ngày 08/01/2019, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi các quốc gia thành viên Thông tri số AFS.1/Circ.75 về việc Tổng thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :17339490
    • Online: 66