16/09/2019


"Việc đưa các sinh vật thủy sinh xâm lấn vào môi trường biển mới không chỉ ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và sức khỏe hệ sinh thái, mà còn có tác động có thể đo lường được đối với một số ngành kinh tế", Lilia Khodjet El Khil, người đứng đầu dự án Đối tác GloFouling dẫn đầu của IMO cho biết. Dự án Đối tác GloFouling của GEF-UNDP-IMO đã kết thúc hai cuộc hội thảo, một hội thảo ở Madagascar và một ở Mauritius (lần lượt là 19-20 & 22-23 / 8), hai trong số 12 quốc gia hợp tác hàng đầu với mục đích bảo vệ đa dạng sinh học biển bằng cách giải quyết phản ứng sinh học. Trong hội thảo đầu tiên, được tổ chức tại Antananarivo, Madagascar, Thuyền trưởng Jean Edmond Randrianantenaina, nói thêm rằng "những loài xâm lấn này cũng có thể gây ra mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng thông qua việc tiêu thụ sản phẩm cá".Tác động tổng thể có thể ảnh hưởng đến một số lĩnh vực bao gồm, trong số những lĩnh vực khác, giao thông hàng hải, tài nguyên thiên nhiên, thủy sản và du lịch. Tại Mauritius, Hon, ông Premdut Koonjoo, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đại dương, Tài nguyên Hàng hải, Nghề cá và Vận tải biển, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của mục tiêu phát triển bền vững 14 và vai trò của môi trường biển đối với một tương lai bền vững đối với các quốc đảo nhỏ đang phát triển như Mauritius. Hai hội thảo cũng xem xét ai sẽ tạo nên lực lượng đặc nhiệm quốc gia trong khu vực, vì những vai trò đó sẽ rất quan trọng trong việc lãnh đạo và thực hiện chiến lược quốc gia để giải quyết vấn đề các loài thủy sản xâm lấn được chuyển qua sinh học biển. Các loài xâm lấn là một trong năm động lực chính trực tiếp của sự thay đổi trong tự nhiên và mất đa dạng sinh học, được xác nhận gần đây bởi 150 chuyên gia quốc tế hàng đầu từ hơn 50 quốc gia trong Báo cáo đánh giá toàn cầu về dịch vụ hệ sinh thái và đa dạng sinh học của Báo cáo đánh giá toàn cầu về đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái. GloFouling Partnerships là một dự án do IMO thực hiện được triển khai để bảo vệ đa dạng sinh học biển khỏi việc đưa các loài không bản địa vào hệ sinh thái mới thông qua phản ứng sinh học. Biofouling là quá trình các sinh vật biển có thể xây dựng trên thân tàu và bề mặt các cấu trúc biển khác. Quan hệ đối tác GloFouling đang giúp 12 quốc gia đối tác chính của mình đánh giá tình trạng hiện tại của họ liên quan đến các loài thủy sản xâm lấn, bao gồm nghiên cứu tác động kinh tế, hướng dẫn xây dựng chiến lược quốc gia và các khóa đào tạo chuyên ngành về sinh học biển và các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thực hiện Hướng dẫn về Biofouling của IMO. Nguồn: www.imo.org/VPIMOVN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21034079
    • Online: 101