02/10/2019


Ngày 05/9/2019, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri BUNKER.1/Circ.87 về việc Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về Trách nhiệm Dân sự đối với Thiệt hại ô nhiễm dầu nhiên liệu, 2001 có hiệu lực đối với Seychelles bắt đầu từ ngày 23/11/2019 và Belarus bắt đầu từ ngày 05/12/2019. Hiện tại, có 95 Quốc gia thành viên Công ước.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6877606
    • Online: 59