Các điều ước quốc tế của IMO cần luật pháp quốc gia

Ngày 08/10/2018Một mục tiêu chiến lược quan trọng đối với Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) là cải thiện cách thức triển khai thực hiện các điều ước của IMO được thực hiện ở cấp quốc gia. IMO cho...

Quy định về kiểm soát, quản lý nước thải từ tàu biển theo phụ lục VI của Công ước Marpol 73/78

Các quy định cụ thể về công tác quản lý, kiểm soát và xử lý nước thải từ tàu biển được gửi theo file đính kèm.

Triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về đoàn đánh giá IMSAS

Thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của Quốc gia thành viên Tổ chức hàng hải quốc tế IMO cũng như Quốc gia thành viên các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Bộ GTVT đã quy định phân công nhiệm...

Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu nhiên liệu, 2001 có hiệu lực từ ngày 17/12/2018 đối với Georgia

Ngày 13/9/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số Bunker.1/Circ.82 về việc Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước Quốc tế về Trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do...

Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn lắng nước dằn tàu năm 2004 có hiệu lực từ ngày 17/12/2018 đối với Cộng hòa Togo

Ngày 24/9/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số BWM.1/Circ.58 về việc Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước Quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn lắng...

Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) hướng dẫn các Quốc gia tổ chức ngày hàng hải Thế giới năm 2018

Các hướng dẫn kèm theo để các Quốc gia thành viên IMO tiến hành tổ chức nhân ngày hàng hải thế giới năm 2018 (gửi theo file đính kèm).

Sửa đổi Công ước Marpol 73/78

Nội dung cụ thể:1 .1 Phụ lục nhỏ II, Phụ lục I, Công ước MARPOL (Mẫu B Bổ sung Giấy chứng nhận Ngăn ngừa Ô nhiễm Dầu Quốc tế) được nêu tại phụ lục 1;.2 Phụ lục V Công ước MARPOL (các chất...

Các sửa đổi liên quan đến Công ước Solas 74/78

Cụ thể sửa đổi:- Sửa đổi Bộ luật quốc tế về Các Hệ thống An toàn Phòng cháy (Bộ luật FSS), - Sửa đổi Bộ luật Quốc tế về Kết cấu và Trang Thiết bị cho các Tàu chở Khí hoá lỏng số lượng...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21048412
    • Online: 70