Nghị định thư 2005 của Công ước về ngăn chặn những hành vi trái pháp luật chống lại an toàn của những giàn khoan cố định ở thềm lục địa có hiệu lực đối với Pháp

Ngày 09/5/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số SUA.4/Circ.35 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Nghị định thư 2005 của Công ước về ngăn chặn những hành vi...

MỘT SỐ SỬA ĐỔI CẬP NHẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ HUẤN LUYỆN, CHỨNG NHẬN VÀ TRỰC CA CHO THUYỀN VIÊN 1978 - STCW

Một số nội dung cập nhật liên quan đến Công ước quốc tế về huấn luyện, chứng nhận và trực ca cho thuyền viên - STCW

TÀI LIỆU DỊCH (THAM KHẢO) VỀ CÔNG ƯỚC SOLAS, CÔNG ƯỚC MARPOL, CÔNG ƯỚC STCW, BÁO CÁO FAL41 VÀ BÁO CÁO MSC 98

Các tài liệu lược dịch để tham khảo của IMO bao gồm:1/ The SOLAS Consolidated Edition 20142/ The MARPOL Consolidated Edition 20113/ Report of LEG 1044/ Report of FAL 415/ Circular 3644,...

MỘT SỐ TÀI LIỆU LƯỢC DỊCH CỦA CUỘC HỌP A29 CỦA IMO

Một số tài liệu dịch Nghị quyết A29 (tham khảo) của IMO.

Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn lắng nước dằn tàu năm 2004 có hiệu lực đối với Qata

Ngày 08/5/2018, Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số BMW.1_Ciirc50 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn...

Công ước Quốc tế về Trách nhiệm dân sự đối với Thiệt hại do ô nhiễm dầu nhiên liệu, 2001 có hiệu lực đối với Myanma và Quần đảo Comoros

Ngày 02/02/2018, Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo Công ước quốc tế Trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu nhiên liệu, 2001 có hiệu lực đối với Myanma bắt đầu từ ngày...

Công ước Quốc tế Nairobi về thanh thải xác tàu, 2007 có hiệu lực đối với Vương Quốc Hà Lan

Ngày 20/12/2017, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã gửi các Quốc gia thành viên Thông tri NWRC.1/Circ.37 về việc Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước Quốc tế Nairobi về thanh thải xác tàu, 2007 có hiệu...

TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN HỌP ĐẠI HỒI ĐỒNG IMO LẦN THỨ 30 (A30) TỪ NGÀY 27/11-06/12/2017 TẠI LUÔN ĐÔN, VƯƠNG QUỐC ANH

Gửi kèm theo tài liệu họp Đại hội đồng IMO lần thứ 30 (A30) được tổ chức từ ngày 27/11-06/12/2017

Hiệu lực và thực hiện Hiệp định Cape Town 2012

Nghị quyết A.1086 ngày 15/01/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua Hiệu lực và thực hiện Hiệp định Cape Town 2012

Những sửa đổi đối với Công ước quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển, 1972

Nghị quyết A.1085 ngày 06/12/2013 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua Những sửa đổi đối với Công ước quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển, 1972

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :17304877
    • Online: 61