Hướng dẫn về bổ sung Giấy chứng nhận Ngăn ngừa ô nhiễm không khí Quốc tế (IAPP)

Thông tri số MEPC.1/Circ.849 ngày 17/11/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về "Hướng dẫn về bổ sung Giấy chứng nhận Ngăn ngừa ô nhiễm không khí Quốc tế (IAPP)"

Công nhận Hệ thống vệ tinh Hàng hải Bắc Đẩu (BDS) là một thành phần của Hệ thống Vô tuyến dẫn đường hàng hải toàn cầu

Thông tri số SN.1/Circ.329 ngày 21/11/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về việc "Công nhận Hệ thống vệ tinh Hàng hải Bắc Đẩu (BDS) là một thành phần của Hệ thống Vô tuyến dẫn đường hàng hải toàn cầu"

Sửa đổi Công ước quốc tế về Đo dung tích tàu

Thông tri số TM.7/Circ.1 ngày 28/2/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về việc "Sửa đổi Công ước quốc tế về Đo dung tích tàu"

Thống kê và phân tích tai nạn hàng hải

Thông tri số III.3/Circ.2 ngày 21/10/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về thống kê và phân tích tai nạn hàng hải

Phân loại tạm thời các chất lỏng

Thông tri số MEPC.2/Circ.20 ngày 17/12/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về phân loại tạm thời các chất lỏng

Sửa đổi đối với Tài liệu kỹ thuật (phần II) Hệ thống LRIT

Thông tri số MSC.1/Cir.1249/Rev.4 ngày 21/11/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Sửa đổi đối với Tài liệu kỹ thuật (phần II) Hệ thống LRIT

Hướng dẫn tạm thời cho việc soạn thảo các sửa đổi cho Công ước SOLAS 1974 và các văn kiện bắt buộc có liên quan

Thông tri số MSC.1/Circ.1483 ngày 11/6/2014 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về Hướng dẫn tạm thời cho việc soạn thảo các sửa đổi cho Công ước SOLAS 1974 và các văn kiện bắt buộc có liên quan

Hướng dẫn về việc Xác nhận Tổng trọng lượng Container chuyên chở hàng hóa

Thông tri số MSC.1/Circ.1475 ngày 09/6/2014 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về Hướng dẫn về việc Xác nhận Tổng trọng lượng Container chuyên chở hàng hóa

Hướng dẫn Tạo thuận lợi cho việc lựa chọn các thiết bị kiểm tra không khí cầm tay cho khoảng không gian kín theo yêu cầu của quy định XI-1/7 SOLAS

Thông tri số MSC.1/Circ.1477 ngày 09/6/2014 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về Hướng dẫn Tạo thuận lợi cho việc lựa chọn các thiết bị kiểm tra không khí cầm tay cho khoảng không gian kín theo yêu...

Hướng dẫn về hiệu lực của các sửa dổi Công ước SOLAS 1974 và các Văn kiện bắt buộc có liên quan

Thông tri số MSC.1/Circ.1481 ngày 11/6/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Hướng dẫn về hiệu lực của các sửa dổi Công ước SOLAS 1974 và các Văn kiện bắt buộc có liên quan

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :17305465
    • Online: 82