Hướng dẫn sử dụng Giấy chứng nhận điện tử

Thông tri số Fal.5/Circ.39/Rev.1 ngày 07/10/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về "Hướng dẫn sử dụng Giấy chứng nhận điện tử"

Hướng dẫn tạm thời 2013 về xác định công suất đẩy tối thiểu

Thông tri số MEPC.1/Circ.850 ngày 17/11/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về "Hướng dẫn tạm thời 2013 về xác định công suất đẩy tối thiểu để duy trì khả năng cơ động của tàu biển trong điều kiện bất...

Sửa đổi Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn Huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca cho thuyền viên (STCW) 1978

Thông tri số 3508 ngày 02/12/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về "Sửa đổi Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn Huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca cho thuyền viên (STCW) 1978"

Chỉ dẫn sửa đổi của IMO/IHO/WMO về Thông tin An toàn Hàng hải (MSI)

Thông tri số MSC.1/Circ.1310/Rev.1 ngày 21/11/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về "Chỉ dẫn sửa đổi của IMO/IHO/WMO về Thông tin An toàn Hàng hải (MSI)"

Hướng dẫn về bổ sung Giấy chứng nhận Ngăn ngừa ô nhiễm không khí Quốc tế (IAPP)

Thông tri số MEPC.1/Circ.849 ngày 17/11/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về "Hướng dẫn về bổ sung Giấy chứng nhận Ngăn ngừa ô nhiễm không khí Quốc tế (IAPP)"

Công nhận Hệ thống vệ tinh Hàng hải Bắc Đẩu (BDS) là một thành phần của Hệ thống Vô tuyến dẫn đường hàng hải toàn cầu

Thông tri số SN.1/Circ.329 ngày 21/11/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về việc "Công nhận Hệ thống vệ tinh Hàng hải Bắc Đẩu (BDS) là một thành phần của Hệ thống Vô tuyến dẫn đường hàng hải toàn cầu"

Sửa đổi Công ước quốc tế về Đo dung tích tàu

Thông tri số TM.7/Circ.1 ngày 28/2/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về việc "Sửa đổi Công ước quốc tế về Đo dung tích tàu"

Thống kê và phân tích tai nạn hàng hải

Thông tri số III.3/Circ.2 ngày 21/10/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về thống kê và phân tích tai nạn hàng hải

Phân loại tạm thời các chất lỏng

Thông tri số MEPC.2/Circ.20 ngày 17/12/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về phân loại tạm thời các chất lỏng

Sửa đổi đối với Tài liệu kỹ thuật (phần II) Hệ thống LRIT

Thông tri số MSC.1/Cir.1249/Rev.4 ngày 21/11/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Sửa đổi đối với Tài liệu kỹ thuật (phần II) Hệ thống LRIT

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :19473891
    • Online: 93