Hướng dẫn tạm thời cho việc soạn thảo các sửa đổi cho Công ước SOLAS 1974 và các văn kiện bắt buộc có liên quan

Thông tri số MSC.1/Circ.1483 ngày 11/6/2014 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về Hướng dẫn tạm thời cho việc soạn thảo các sửa đổi cho Công ước SOLAS 1974 và các văn kiện bắt buộc có liên quan

Hướng dẫn về việc Xác nhận Tổng trọng lượng Container chuyên chở hàng hóa

Thông tri số MSC.1/Circ.1475 ngày 09/6/2014 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về Hướng dẫn về việc Xác nhận Tổng trọng lượng Container chuyên chở hàng hóa

Hướng dẫn Tạo thuận lợi cho việc lựa chọn các thiết bị kiểm tra không khí cầm tay cho khoảng không gian kín theo yêu cầu của quy định XI-1/7 SOLAS

Thông tri số MSC.1/Circ.1477 ngày 09/6/2014 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về Hướng dẫn Tạo thuận lợi cho việc lựa chọn các thiết bị kiểm tra không khí cầm tay cho khoảng không gian kín theo yêu...

Hướng dẫn về hiệu lực của các sửa dổi Công ước SOLAS 1974 và các Văn kiện bắt buộc có liên quan

Thông tri số MSC.1/Circ.1481 ngày 11/6/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Hướng dẫn về hiệu lực của các sửa dổi Công ước SOLAS 1974 và các Văn kiện bắt buộc có liên quan

Sửa đổi ký hiệu biểu tượng liên quan đến ký hiệu hải trình

Thông tri số SN.1/Circ.243 ngày 23/5/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về Sửa đổi ký hiệu biểu tượng liên quan đến ký hiệu hải trình

Sửa đổi bổ sung cho Quy trình Ứng cứu khẩn cấp cho tàu Vận chuyển hàng nguy hiểm (EMS Guide)

Thông tri số MSC.1/Circ.1476 ngày 09/6/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về Sửa đổi bổ sung cho Quy trình Ứng cứu khẩn cấp cho tàu Vận chuyển hàng nguy hiểm (EMS Guide)

Khuyến cáo về Vận chuyển xe ô tô có động cơ dùng khí nén hydro hoặc khí gas tự nhiên

Thông tri số MSC.1/Circ.1741 ngày 29/5/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về Khuyến cáo về Vận chuyển xe ô tô có động cơ dùng khí nén hydro hoặc khí gas tự nhiên

Hướng dẫn giảm tiếng ồn dưới nước từ tàu vận tải thương mại nhằm giải quyết vấn đề ảnh hưởng bất lợi đến sự sống biển cả

Thông tri số MEPC.1/Circ.833 ngày 07/4/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về "Hướng dẫn giảm tiếng ồn dưới nước từ tàu vận tải thương mại nhằm giải quyết vấn đề ảnh hưởng bất lợi đến sự sống...

Hướng dẫn về Chức năng tự động của Hệ thống báo động trực ca buồng lái (BNWAS)

Thông tri số MSC.1/Circ.1474 ngày 23/5/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về Hướng dẫn về Chức năng tự động của Hệ thống báo động trực ca buồng lái (BNWAS)

Thống kê và phân tích tai nạn hàng hải

Thông tri số III.1/Circ.1 ngày 18/6/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về Thống kê và phân tích tai nạn hàng hải

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :19467874
    • Online: 118