Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước Quốc tế về mạn khô tàu biển, 1966 có hiệu lực từ ngày 18/9/2018 với Nauru

Ngày 19/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số LL.10/Circ.74 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước Quốc tế về mạn khô...

Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước an toàn sinh mạng con người trên biển 1974, sửa đổi có hiệu lực từ ngày 06/9/2018 đối với Philippines

Ngày 06/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số PSLS.6/Circ.78 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước an toàn sinh mạng...

Nghị định thư 1997 của sửa đổi Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra, 1973 được sửa đổi theo Nghị định thư 1978, có hiệu lực từ ngày 14/8/2018 đối với Monaco

Ngày 11/4/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số PMP.7/Circ.67 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Nghị định thư 1997 của Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu...

Công ước Quốc tế về mạn khô tàu biển, 1966 có hiệu lực đối với Nauru từ ngày 18/9/2018

Ngày 19/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số LL.1/Circ.156 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển, 1966 có hiệu lực từ ngày...

Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với các khiếu nại hàng hải, 1976 có hiệu lực từ ngày 01/8/2018 đối với Ả Rập Xê Út

Ngày 11/4/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số LLMC.1/Circ.60 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với các khiếu nại hàng...

Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu, (AFS-2001) có hiệu lực đối với Bangladesh

Ngày 07/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các quốc gia thành viên Thông tri số AFS.1/Circ.71 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại...

Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu, (AFS-2001) có hiệu lực đối với Philippines

Ngày 07/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số AFS.1_Circ.70 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại...

Nghị định thư 2005 của Nghị định thư về ngăn chặn những hành vi trái pháp luật chống lại an toàn của những giàn khoan cố định ở thềm lục địa có hiệu lực đối với Cộng hòa Benin

Ngày 28/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số SUA.4/Circ.36 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Nghị định thư 2005 của Nghị định thư về ngăn chặn những hành...

Nghị định thư 2005 của Công ước về ngăn chặn những hành vi trái pháp luật chống lại an toàn hành hải có hiệu lực đối với Cộng hòa Benin

Ngày 28/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số SUA.3/Circ.43 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Nghị định thư 2005 của Công ước về ngăn ngữa các hành vi trái...

Công ước quốc tế về Đo dung tích tàu, 1969 có hiệu lực đối với Nauru

Ngày 19/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số TM.2/Circ.153 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước Quốc tế về Đo dung tích tàu, 1969 sẽ có hiệu lực đối...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21714648
    • Online: 81