Công ước Quốc tế về mạn khô tàu biển, 1966 có hiệu lực đối với Nauru từ ngày 18/9/2018

Ngày 19/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số LL.1/Circ.156 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển, 1966 có hiệu lực từ ngày...

Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu, (AFS-2001) có hiệu lực đối với Bangladesh

Ngày 07/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các quốc gia thành viên Thông tri số AFS.1/Circ.71 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại...

Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu, (AFS-2001) có hiệu lực đối với Philippines

Ngày 07/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số AFS.1_Circ.70 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại...

Nghị định thư 2005 của Công ước về ngăn chặn những hành vi trái pháp luật chống lại an toàn hành hải có hiệu lực đối với Cộng hòa Benin

Ngày 28/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số SUA.3/Circ.43 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Nghị định thư 2005 của Công ước về ngăn ngữa các hành vi trái...

Nghị định thư 2005 của Nghị định thư về ngăn chặn những hành vi trái pháp luật chống lại an toàn của những giàn khoan cố định ở thềm lục địa có hiệu lực đối với Cộng hòa Benin

Ngày 28/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số SUA.4/Circ.36 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Nghị định thư 2005 của Nghị định thư về ngăn chặn những hành...

Công ước quốc tế về Đo dung tích tàu, 1969 có hiệu lực đối với Nauru

Ngày 19/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số TM.2/Circ.153 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước Quốc tế về Đo dung tích tàu, 1969 sẽ có hiệu lực đối...

Nghị định thư 2003 của Công ước về Thiết lập Quỹ quốc tế bồi thường thiệt hại ô nhiễm dầu năm 1992 có hiệu lực đối với New Zealand

Ngày 29/6/2018, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số IFC.7/Circ.21 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Nghị định thư 2003 của Công ước về Thiết lập Quỹ quốc tế bồi...

Công ước quốc tế về Huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca cho thuyền viên liên quan đến tàu biển hoạt đông ở vùng cực

Các quy định liên quan đến tàu biển hoạt động tại vùng cực theo Công ước quốc tế về Huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca cho thuyền viên

Công ước quốc tế về Huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca cho thuyền viên tàu cá, 1995 có hiệu lực đối với Nauru

Ngày 19/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số STCW-F/Circ.19 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước về Huấn luyện, Chứng nhận và Trực ca cho thuyền viên...

Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn lắng nước dằn tàu năm 2004 có hiệu lực đối với Bangladesh

Ngày 07/6/2018, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số BWM.1/Circ55 về việc: Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước Quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn lắng...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :17305361
    • Online: 46