Costa Rica ký phê chuẩn công ước quốc tế vầ tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR-79)

Các kế hoạch tìm kiếm và cứu hộ quốc tế là rất quan trọng, do đó, bất kể tai nạn xảy ra ở đâu, việc giải cứu những người gặp nạn trên biển có thể được phối hợp thành công. Việc phê chuẩn và...

Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra, 1973 được sửa đổi theo Nghị định thư 1978 (Phụ lục IV), có hiệu lực từ ngày 16/4/2019 đối với Iceland

Ngày 18/01/2019, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gứi các Quốc gia thành viên Thông tri số PMP.1/Circ.218 về việc Tổng thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra, 1973...

Tổng thư ký IMO kêu gọi tất cả các bên tham gia trên tàu giảm khí thải nhà kính

Tổng thư ký IMO Kitack Lim đã kêu gọi các quốc gia thành viên và toàn bộ lĩnh vực hàng hải bao gồm vận tải và cảng, tham gia để đạt được tham vọng trong chiến lược ban đầu của IMO về giảm phát thải...

Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển, 1966 có hiệu lực đối với Qatar

Ngày 15/01/2019, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các quốc gia thành viên Thông tri số LL.10/Circ.77 về việc Tổng thư ký IMO thông báo Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước về mạn khô...

Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước an toàn sinh mạng con người trên biển 1974, sửa đổi có hiệu lực từ ngày 28/02/2019 đối với Togo.

Ngày 29/11/2018, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số PSLS.6/Circ.80 về việc Tổng thư ký IMO thông báo Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước an toàn sinh mạng...

Người đi biển, công nghệ và tự động hóa - thách thức quản lý trong tương lai

Người đi biển, công nghệ và tự động hóa - thách thức quản lý trong tương laiTổng thư ký IMO Kitack Lim đã nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét các tiêu chuẩn về đào tạo của thuyền viên ...

Công ước quốc tế về huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho thuyền viên tàu cá, 1995 có hiệu lực đối với Hà Lan và một phần lãnh thổ Châu Âu của Hà Lan

Ngày 03/01/2019, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số STCW-F1/Circ.21 về việc Tổng thư ký thông báo Công ước quốc tế về huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca cho...

Tuyên bố bãi ước của Jordan đối với Công ước quốc tế về giới hạn trách nhiệm đối với thiệt hại ô nhiễm dầu, 1969 từ ngày 08/01/2020

Ngày 09/01/2019, Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số CLC.4/Circ.7 về việc Tổng thư ký thông báo về Công ước quốc tế về giới hạn trách nhiệm đối với thiệt hại ô...

Công ước quốc tế Athens về Vận chuyển hàng khách và hành lý bằng đường biển, 1974

Ngày 16/01/2019, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri số PAL.4/Circ.31 về việc thông báo Nghị định thư 2002 của Công ước quốc tế Athens về vận chuyển hành khách và...

Các thông tri, nghị quyết và báo cáo kỳ họp IMO trong năm 2018

Các Thông tri, Nghị quyết và Báo cáo kỳ họp của IMO trong năm 2018.

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :17340042
    • Online: 140