26/02/2019

Ngày 18/01/2019, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) gứi các Quốc gia thành viên Thông tri số PMP.1/Circ.218 về việc Tổng thư ký IMO thông báo Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra, 1973 được sửa đổi theo Nghị định thư 1978 (Phụ lục IV) có hiệu lực từ ngày 16/4/2019 đối với Iceland. Hiện tại, có 143 Quốc gia là thành viên của Công ước, chiếm 96,33% Tổng dung tích đội tàu thương mại thế giới.

Tải về: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6308426
    • Online: 59