04/03/2019

Ngày 8/4/2019 là ngày có hiệu lực của hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử theo Công ước FAL 65. Sửa đổi Công ước FAL 65 được thông qua vào năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01/1/2017. Các sửa đổi của Công ước FAL 65 góp phần làm cho các tàu và cảng bắt buộc phải trao đổi dữ liệu điện tử từ ngày 8/4/2019. Quy định về thời gian chuyển tiếp ít nhất là 12 tháng, trong đó văn bản giấy và tài liệu điện tử được cho phép.Công ước FAL 65 khuyến khích sử dụng khái niệm được gọi là "một cửa sổ" trực tuyến, trong đó tất cả các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương có liên quan đến việc trao đổi dữ liệu điện tử thông qua một điểm liên lạc duy nhất. Hệ thống "một cửa sổ" hàng hải cho phép hợp lý hóa các tài liệu, thủ tục và giấy tờ thông qua trao đổi dữ liệu điện tử, giúp cung cấp thông tin đến việc đến, đi và làm hàng của tàu, dữ liệu về thuyền viên, hành khách, hàng hóa và hành lý theo yêu cầu của Công ước FAL 65.
Nguồn:www.imo.org/vpimo

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21033701
    • Online: 88