Sáu ứng viên cho vị trí Tổng thư ký IMO

Theo thời hạn được định sẵn đến ngày 31/3/2015, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã nhận được sáu đề cử tranh cử vị trí Tổng thư ký IMO của chính phủ các nước.Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại...

Kế hoạch ngân sách cho hai năm 2014 - 2015

Nghị quyết A.1063 ngày 27/02/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua kế hoạch ngân sách cho hai năm 2014 - 2015

Hướng dẫn áp dụng kế hoạch chiến lược và kế hoạch trọng tâm của Tổ chức

Nghị quyết A.1062 ngày 27/01/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua hướng dẫn áp dụng kế hoạch chiến lược và kế hoạch trọng tâm của Tổ chức

Kế hoạch hành động trọng tâm của Tổ chức và những ưu tiên cho niên khóa 2014-2015

Nghị quyết A.1061 ngày 04/12/2013 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua kế hoạch hành động trọng tâm của Tổ chức và những ưu tiên cho niên khóa 2014-2015

Kế hoạch chiến lược của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (giai đoạn 6 năm từ 2014 đến 2019)

Nghị quyết A.1060 ngày 27/01/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Thông qua kế hoạch chiến lược của Tổ chức giai đoạn 6 năm từ 2014 đến 2019.

Sửa đổi bổ sung cho Hệ thống báo cáo bắt buộc cho tàu thuyền qua lại vùng biển ngoài khơi bán đảo Chengshan Jiao (Trung Quốc)

Thông tri số SN.1/Circ.328 ngày 21/11/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Sửa đổi bổ sung cho Hệ thống báo cáo bắt buộc cho tàu thuyền qua lại vùng biển ngoài khơi bán đảo Chengshan Jiao (Trung...

Sửa đổi hệ thống phân luồng tại eo biển Gibraltar, ngoài khơi bán đảo Chengshan Jiao (Trung Quốc) và vùng biển Friesland (Hà Lan)

Thông tri số COLREG.2/Circ.66 ngày 21/11/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Sửa đổi hệ thống phân luồng tại eo biển Gibraltar, ngoài khơi bán đảo Chengshan Jiao (Trung Quốc) và vùng biển...

Hướng dẫn thiết kế, chế tạo, kiểm tra và phê duyệt thiết bị giám sát nước di động cho tàu có thiết kế để chở container trên boong từ năm tầng trở lên

Thông tri số MSC.1/Circ.1472 ngày 29/5/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Hướng dẫn thiết kế, chế tạo, kiểm tra và phê duyệt thiết bị giám sát nước di động cho tàu có thiết kế để chở container...

Các phụ lục III, IV và V của Công ước MARPOL 73/78

Các Thông tri số PMP.6/Circ.71, PMP.1/Circ.203 và PMP.5/Circ.80 ngày 08/01/2015 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Công nhận của IMO đối với những chấp thuận của Việt Nam gia nhập các Phụ lục III, IV và...

Hướng dẫn sửa đổi về phương thức quản lý tốt nhất đối với việc loại bỏ lớp phủ bề mặt chống hà từ tàu

Thông tri số LC-LP.1/Circ.31/Rev.1 ngày 02/12/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Hướng dẫn sửa đổi về phương thức quản lý tốt nhất đối với việc loại bỏ lớp phủ bề mặt chống hà từ tàu

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22184286
    • Online: 129