Sửa đổi đối với Tài liệu kỹ thuật (phần II) Hệ thống LRIT

Thông tri số MSC.1/Cir.1249/Rev.4 ngày 21/11/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Sửa đổi đối với Tài liệu kỹ thuật (phần II) Hệ thống LRIT

Hướng dẫn về việc Xác nhận Tổng trọng lượng Container chuyên chở hàng hóa

Thông tri số MSC.1/Circ.1475 ngày 09/6/2014 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về Hướng dẫn về việc Xác nhận Tổng trọng lượng Container chuyên chở hàng hóa

Hướng dẫn tạm thời cho việc soạn thảo các sửa đổi cho Công ước SOLAS 1974 và các văn kiện bắt buộc có liên quan

Thông tri số MSC.1/Circ.1483 ngày 11/6/2014 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về Hướng dẫn tạm thời cho việc soạn thảo các sửa đổi cho Công ước SOLAS 1974 và các văn kiện bắt buộc có liên quan

Hướng dẫn Tạo thuận lợi cho việc lựa chọn các thiết bị kiểm tra không khí cầm tay cho khoảng không gian kín theo yêu cầu của quy định XI-1/7 SOLAS

Thông tri số MSC.1/Circ.1477 ngày 09/6/2014 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về Hướng dẫn Tạo thuận lợi cho việc lựa chọn các thiết bị kiểm tra không khí cầm tay cho khoảng không gian kín theo yêu...

Hướng dẫn về hiệu lực của các sửa dổi Công ước SOLAS 1974 và các Văn kiện bắt buộc có liên quan

Thông tri số MSC.1/Circ.1481 ngày 11/6/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Hướng dẫn về hiệu lực của các sửa dổi Công ước SOLAS 1974 và các Văn kiện bắt buộc có liên quan

Khuyến cáo về Vận chuyển xe ô tô có động cơ dùng khí nén hydro hoặc khí gas tự nhiên

Thông tri số MSC.1/Circ.1741 ngày 29/5/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về Khuyến cáo về Vận chuyển xe ô tô có động cơ dùng khí nén hydro hoặc khí gas tự nhiên

Sửa đổi bổ sung cho Quy trình Ứng cứu khẩn cấp cho tàu Vận chuyển hàng nguy hiểm (EMS Guide)

Thông tri số MSC.1/Circ.1476 ngày 09/6/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về Sửa đổi bổ sung cho Quy trình Ứng cứu khẩn cấp cho tàu Vận chuyển hàng nguy hiểm (EMS Guide)

Sửa đổi ký hiệu biểu tượng liên quan đến ký hiệu hải trình

Thông tri số SN.1/Circ.243 ngày 23/5/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về Sửa đổi ký hiệu biểu tượng liên quan đến ký hiệu hải trình

Hướng dẫn giảm tiếng ồn dưới nước từ tàu vận tải thương mại nhằm giải quyết vấn đề ảnh hưởng bất lợi đến sự sống biển cả

Thông tri số MEPC.1/Circ.833 ngày 07/4/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về "Hướng dẫn giảm tiếng ồn dưới nước từ tàu vận tải thương mại nhằm giải quyết vấn đề ảnh hưởng bất lợi đến sự sống...

Hướng dẫn về Chức năng tự động của Hệ thống báo động trực ca buồng lái (BNWAS)

Thông tri số MSC.1/Circ.1474 ngày 23/5/2014 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về Hướng dẫn về Chức năng tự động của Hệ thống báo động trực ca buồng lái (BNWAS)

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6823744
    • Online: 152