10/02/2015

Các Thông tri số PMP.6/Circ.71, PMP.1/Circ.203 và PMP.5/Circ.80 ngày 08/01/2015 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về Công nhận của IMO đối với những chấp thuận của Việt Nam gia nhập các Phụ lục III, IV và V của Công ước Quốc tế về Ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu 1973 được sửa đổi bởi Nghị định thư 1978 (MARPOL 73/78)

Tải về: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22857642
    • Online: 334