10/09/2019


IMO đã đưa ra một loạt các sáng kiến ​​mới nhất được thiết kế để giúp đưa ngành hàng hải vào dòng chính của các kế hoạch và sáng kiến ​​để đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững toàn cầu (SDGs), được các nhà lãnh đạo thế giới đồng ý vào năm 2015.Hệ thống phát triển của Liên Hợp Quốc hỗ trợ chung cho các quốc gia hoạt động để đạt được SDGs thông qua cơ chế được gọi là Khung hợp tác phát triển bền vững của Liên hợp quốc (UNSDCF). Thông qua UNSDCF, các nhóm quốc gia của Liên Hợp Quốc và chính quyền quốc gia hợp tác để xác định các kế hoạch và ưu tiên phát triển ở cấp quốc gia. Theo kế hoạch chiến lược của riêng mình, IMO đang hợp tác với các cơ quan hàng hải quốc gia để giúp họ đảm bảo rằng lĩnh vực hàng hải được xem xét thích đáng khi các kế hoạch và sáng kiến ​​quốc gia được xây dựng trong phạm vi của UNSCDF. Hoạt động hàng hải được coi là một thành phần thiết yếu của bất kỳ chương trình nào cho tăng trưởng kinh tế bền vững trong tương lai và hầu hết các yếu tố của Chương trình nghị sự năm 2030 sẽ chỉ được thực hiện với ngành vận tải bền vững hỗ trợ thương mại thế giới và tạo điều kiện cho nền kinh tế toàn cầu. Từ ngày 19-20/8/2019, IMO đã giúp tổ chức một hội thảo tại Bangkok, Thái Lan để hỗ trợ các cơ quan hàng hải từ các nước châu Á xây dựng hoạt động hàng hải vào kế hoạch quốc gia của họ cho SDGs. Đây là hội thảo thứ hai như vậy, sau một sự kiện tương tự ở Chile (2018). Các hội thảo tiếp theo được lên kế hoạch cho Châu Phi và khu vực Thái Bình Dương. Hội thảo được tổ chức và phân phối với sự hợp tác của Ủy ban kinh tế và Xã hội Liên Hiệp Quốc ở Châu Á và Thái Bình Dương (UN ESCAP) và Văn phòng Điều phối Phát triển Liên Hợp Quốc (UN DCO). Nguồn: www.imo.org/VPIMOVN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6907614
    • Online: 97