27/09/2019


Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đang tiếp tục nỗ lực thúc đẩy thông qua Công ước bồi thường quan trọng bao gồm việc vận chuyển các chất độc hại và độc hại bằng tàu (Công ước HNS) . Khi có hiệu lực, Công ước sẽ cung cấp một chế độ trách nhiệm và bồi thường thiệt hại do hàng hóa HNS vận chuyển bằng đường biển, bao gồm cả dầu và hóa chất. Nó không chỉ bao gồm thiệt hại ô nhiễm, mà còn bao gồm các rủi ro cháy nổ, bao gồm tổn thất về tính mạng hoặc thương tích cá nhân cũng như mất hoặc thiệt hại cho tài sản. IMO đã tổ chức tham gia Diễn đàn hàng hóa nguy hiểm tại Singapore (17-18/9/2019) để nêu bật vấn đề cháy container trên tàu trong bối cảnh Công ước HNS.Đến nay, 5 quốc gia đã phê chuẩn Công ước, chỉ bao gồm dưới 10 triệu tấn hàng hóa đóng góp của HNS. Công ước sẽ có hiệu lực khi nhận được 40 triệu tấn hàng đóng góp của HNS. Nguồn: www.imo.org/VPIMOVN

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6877452
    • Online: 64