23/09/2019

Ngày 26/7/2019, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã gửi các Quốc gia thành viên:- Thông tri NWRC.1/Circ.43 về việc Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước Quốc tế Nairobi về thanh thải xác tàu, 2007 có hiệu lực đối với Madagascar từ ngày 26/10/2019. Hiện tại, có 46 Quốc gia thành viên Công ước.- Thông tri LL.10/Circ.81 về việc Tổng Thư ký IMO thông báo Nghị định thư 1988 liên quan đến Công ước Quốc tế về mạn khô tàu biển 1966 có hiệu lực đối với Madagascar từ ngày 26/10/2019. Hiện tại, có 115 Quốc gia thành viên Nghị định thư, chiếm 97,81% tổng dung tích đội tàu thương mại thế giới.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6878019
    • Online: 60