30/09/2019

Ngày 30/7/2019, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi các Quốc gia thành viên Thông tri AFS.1_Circ.80 về việc Tổng Thư ký IMO thông báo Công ước Quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu, AFS-2001 có hiệu lực:- Đối vời Belarus bắt đầu từ ngày 25/10/2019. Hiện tại, có 89 Quốc gia thành viên Công ước, chiếm 96,09% Tổng dung tích đội tàu thương mại thế giới.- Đối với Madagascar bắt đầu từ ngày 26/10/2019. Hiện tại, có 89 Quốc gia thành viên của Công ước, chiếm 96,09% Tổng dung tích đội tàu thương mại thế giới.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6877564
    • Online: 55