11/05/2020

Bộ luật quốc tế về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường biển (IMDG) đặt ra khuôn khổ pháp lý cho mọi phương diện trong thao tác với hàng hóa nguy hiểm và chất gây ô nhiễm môi trường biển trong vận tải đường biển, nhưng không bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết vè các quy trình đóng gói hàng hóa độc hại và các biện pháp cần thực hiện trong trường hợp tình huống khẩn cấp hoặc tai nạn liên quan đến nhân viên thao tác với hàng hóa trên biển. Bản Bổ sung này cung cấp các ấn phẩm liên quan đến Bộ luật IMDG có đề cập đến các vấn đề này trong công tác vận chuyển hàng hóa nguy hiểm.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21976272
    • Online: 566