Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) sẽ trao giải thưởng "Hàng động dũng cảm đặc biển trên biển"

Ngày 2/11/2021, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thông báo sẽ trao giải thưởng vì "Hàng động dũng cảm đặc biệt trên biển" cho ông Trần Văn Khôi của Trung tâm PHTKKV II vào ngày 6/12/2021.

Nghị định thư 1992 về sửa đổi Công ước CLC sẽ có hiệu lực vào ngày 30/9/2022 đối với Iraq

Ngày 1/10/2021, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Nghị định thư 1992 về sửa đổi Công ước quốc tế về giới hạn trách nhiệm dân sự đối với các thiệt hại do ô...

Công ước Salvage 79 sẽ có hiệu lực vào ngày 19/4/2022 đối với San Marino

Ngày 20/4/2021, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước quốc tế về cứu hộ sẽ có hiệu lực vào ngày 19/4/2022 đối với San Marino. Hiện tại, có 75 Quốc gia...

Công ước BWM 2004 sẽ có hiệu lực vào ngày 12/2/2022 đối với Do-mi-ni-can

Ngày 12/10/2021, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu - BWM 2004 sẽ có hiệu lực vào ngày 12...

Công ước FAL có hiệu lực thi hành đối với Togo từ ngày 6/9/2021

Ngày 8/7/2021, Tổ chức Hàng hải quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước về tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông hàng hải quốc tế có hiệu lực thi hành từ ngày 6/9/2021 đối với...

Công ước quốc tế BUNKERS-2001 có hiệu lực từ ngày 23/6/2021 đối với Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)

Ngày 24/3/2021, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước Quốc tế về Trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu nhiên liệu, 2001 có hiệu lực thi hành...

Đề xuất của Nhà nước Việt Nam tới Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) liên quan đến thuyền viên trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Thực hiện chủ trương của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thuyền viên, xem thuyền viên đang làm việc trên các tuyến vận chuyển quốc tế là lực lượng được ưu tiên "Chủ...

Nghị định thư của Công ước giới hạn trách nhiệm đối với các khiếu nại hàng hải, 1976 có hiệu lực đối với Myanmar

Ngày 04/2/2021, Tổ chức Hàng hải quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Nghị định thư của Công ước giới hạn trách nhiệm đối với các khiếu nại hàng hải, 1976 có hiệu lực thi hành đối...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21714399
    • Online: 76