Sửa đổi của Công ước AFS sẽ được thông qua tại MEPC 76 tổ chức từ ngày 10-17/6/2021.

Ngày 02/12/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế đã thông báo đến các Quốc gia thành viên về sửa đổi Công ước AFS sẽ được thông qua tại kỳ họp lần thứ 76 của MEPC 76 được tổ chức từ ngày 10-17/6/2021.

Các sửa đổi Phụ lục I, IV và VI của Công ước Marpol sẽ được thông qua tại MEPC 76 họp từ ngày 10-17/6/2021

Ngày 02/12/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông báo đến các Quốc gia thành viên và các Quốc gia chưa tham gia Công ước Marpol. Theo đó Công ước Marpol về sửa đổi Phụ lục I, IV và VI sẽ được...

Cập nhật mới nhất 02/12/2020 các hoạt động của trụ sở của Tổ chức quốc tế (IMO) tại London, Vương Quốc Anh

Ngày 02/12/2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) gửi đến các Quốc gia thành viên IMO cập nhật về hoạt động của IMO tại London, Vương Quốc Anh (theo Thông tri số Circular Letter No.4220/Add.4 ngày 02/...

Công ước Bunker-2001 có hiệu lực từ ngày 15/01/2021 đối với Quốc đảo Solomon

Ngày 05 tháng 11 năm 2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước Quốc tế về Trách nhiệm Dân sự đối với Thiệt hại do ô nhiễm dầu nhiên liệu, 2001...

Hoạt động văn phòng của Tổ chức Hàng hải Việt Nam IMO từ ngày 05/11/2020

Ngày 02 tháng 11 năm 2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thông báo đển các Quốc gia thành viên về hoạt động Văn phòng tại London, Vương Quốc Anh từ ngày 05/11/2020 như sau: 1. Tổ chức Hàng hải...

IMO thông báo đầu mối Quốc gia chịu trách nhiệm về thay đổi và hồi hương thuyền viên trong đại dịch Covid-19

Tổ chức Hàng hải Quốc tế gửi các Quốc gia thành viên về đầu mối chịu trách nhiệm xử lý các vẫn đề về thay đổi thuyền viên và hồi hương trên toàn Thế giới trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra.

Nguyên Tổng Thư ký IMO William O'Neil qua đời vào ngày 29/10/2020

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Nguyên Tổng Thư ký IMO Mr. William O'Neil qua đời vào ngày thứ 5 (ngày 29/10/2020). Tổng Thư ký IMO...

Báo cáo về cuộc họp FAL44 tổ chức từ ngày 28-02/10/2020

Ủy ban tạo thuận lợi cho giao thông (FAL) của IMO họp từ ngày 28/9-02/10/2020, đây là phiên họp thường kỳ ảo đầu tiên. Cuộc họp đã xem xét thông qua một số vấn đề dưới đây:- Xem xét và xem xét các đề...

Sửa đổi 2016 đối với phụ lục Công ước FAL65 đối với Hy Lạp

Ngày 26 tháng 10 năm 2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc "sửa đổi 2016 đối với Phụ lục của Công ước FAL65" đối với Hy Lạp.

Công ước BWM có hiệu lực thi hành đối với Ba Lan

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Tổ chức Hàng hải Quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước Quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu 2004 có hiệu lực thi hành từ ngày...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :10324742
    • Online: 98