Công ước Salvage 79 sẽ có hiệu lực vào ngày 19/4/2022 đối với San Marino

Ngày 20/4/2021, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước quốc tế về cứu hộ sẽ có hiệu lực vào ngày 19/4/2022 đối với San Marino. Hiện tại, có 75 Quốc gia...

Công ước BWM 2004 sẽ có hiệu lực vào ngày 12/2/2022 đối với Do-mi-ni-can

Ngày 12/10/2021, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu - BWM 2004 sẽ có hiệu lực vào ngày 12...

Công ước FAL có hiệu lực thi hành đối với Togo từ ngày 6/9/2021

Ngày 8/7/2021, Tổ chức Hàng hải quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước về tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông hàng hải quốc tế có hiệu lực thi hành từ ngày 6/9/2021 đối với...

Công ước quốc tế BUNKERS-2001 có hiệu lực từ ngày 23/6/2021 đối với Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)

Ngày 24/3/2021, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước Quốc tế về Trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu nhiên liệu, 2001 có hiệu lực thi hành...

Đề xuất của Nhà nước Việt Nam tới Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) liên quan đến thuyền viên trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Thực hiện chủ trương của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thuyền viên, xem thuyền viên đang làm việc trên các tuyến vận chuyển quốc tế là lực lượng được ưu tiên "Chủ...

Nghị định thư của Công ước giới hạn trách nhiệm đối với các khiếu nại hàng hải, 1976 có hiệu lực đối với Myanmar

Ngày 04/2/2021, Tổ chức Hàng hải quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Nghị định thư của Công ước giới hạn trách nhiệm đối với các khiếu nại hàng hải, 1976 có hiệu lực thi hành đối...

Công ước NWRC-2007 và Công ước AFS-2001 có hiệu lực từ ngày 02/3/2021 đối với Saint Lucia

Ngày 23/12/2021, Tổ chức Hàng hải Quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc:1. Công ước Quốc tế về thanh thải xác tàu có hiệu lực thi hành từ ngày 02/3/2021. Hiện tại, có 55 Quốc gia là...

Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Ngày 11/01/2021, Ban Thư ký IMO Việt Nam thông báo đến các thành viên Ban Thư ký IMO Việt Nam báo cáo "Công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Những nội dung nổi bật như:- Tham mưu...

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :18577475
    • Online: 76