23/11/2021

Ngày 20/4/2021, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về việc Công ước quốc tế về cứu hộ sẽ có hiệu lực vào ngày 19/4/2022 đối với San Marino. Hiện tại, có 75 Quốc gia thành viên công ước.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :15737922
    • Online: 62