08/03/2021

Thực hiện chủ trương của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thuyền viên, xem thuyền viên đang làm việc trên các tuyến vận chuyển quốc tế là lực lượng được ưu tiên "Chủ chốt" trong ngành vận tải biển trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang xảy ra phức tạp trên Thế giời, ngày 26/02/2021, Cục Hàng hải Việt Nam có gửi thư thông báo về thực hiện chủ trương nói trên. Đến ngày 05/3/2021, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) có thư phản hồi về ý kiến đễ xuất của Viêt Nam. Theo đó, sẽ đưa nội dung này để các thành viên IMO trao đổi tại cuộc họp trực tuyến sắp tới lần thứ 103 của Ủy ban An toàn hàng hải (MSC 103) sẽ được tổ chức từ ngày 05-14/5/2021 đính kèm theo 02 thư.

Tải về: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :22830565
    • Online: 224