01/10/2020

Ngày 25/9/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) thông báo đến các Quốc gia thành viên về Tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay trở khách, bao gồm cả chuyến bay hồi hương sửa dụng hành lang y tế công cộng trong đại dịch Covid19.

Theo đó các hành động bắt buộc bao gồm:

- Lưu ý hướng dẫn cụ thể áp dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách và hồi hương các chuyến bay trong đại dịch Covid19.

- Hoàn thành khảo sát trực tuyến về kiểm tra và kiểm dịch Covid19, các biện pháp này không muộn hơn ngày 15/10/2020

 

Tải về: 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6866969
    • Online: 106