06/07/2020

Ngày 01/7/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế gửi các Quốc gia thành viên thông báo Công ước Quốc tế về 

về thanh thải xác tàu, 2007 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020 đối với Nhật Bản; và hiệu lực thi hành từ ngày 29/9/2020 đối với Estonia. Hiện tại, có 52 Quốc gia là thành viên của Công ước.

Ngày 01/7/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế gửi các Quốc gia thành viên thông báo Công ước Quốc tế về Trách nhiệm Dân sự đối với Thiệt hại do ô nhiễm dầu nhiên liệu, 2001 có hiệu lực từ ngày 01/10/2020 đối với Nhật Bản. Hiện tại, có 98 Quốc gia là thành viên của Công ước.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6877573
    • Online: 59