15/07/2020

Ngày 6/7/2020, Tổ chức Hàng hải quốc tế thông báo đến các Quốc gia thành viên về hiệu lực đối với Công ước quốc tế về hàng hải dưới đây:

1/ Công ước tế Nairobi về thanh thải xác tàu, 2007 có hiệu lực từ ngày 02/10/2020. Hiện tại, có 53 Quốc gia thành viên của Công ước.

2/ Công ước về kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn lắng nước dằn tàu, 2004 có hiệu lực từ ngày 02/10/2020. Hiện tại, có 84 Quốc gia thành viên, chiếm 91,1% tổng dung tích đội tàu thương mại thế giới.

3. Công ước về tạo thuận lợi cho giao thông hàng hải quốc tế có hiệu lực từ ngày 31/8/2020. Hiện tại có 124 Quốc gia thành viên của Công ước.

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :6907251
    • Online: 122