16/12/2022

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN PHÁP LÝ
VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI PHIÊN HỌP THỨ 107 

 

Ủy ban pháp lý đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến thuyền viên liên quan đến đại dịch COVID-19, bao gồm nhu cầu cấp thiết về thay đổi thuyền viên.

Ủy ban đã được cập nhật về những nỗ lực của Ban thư ký. Nhóm Hành động Khủng hoảng của Thuyền viên IMO (SCAT), do Tổng thư ký IMO thành lập vào tháng 4, đã tham gia vào khoảng 300 trường hợp và đang giải quyết trực tiếp với hàng nghìn thuyền viên. Hầu hết các trường hợp liên quan đến các cá nhân hoặc nhóm nhỏ từ 3 đến 15 thuyền viên, trong khi một số trường hợp liên quan đến tàu du lịch với 250 đến 500 thuyền viên.

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21714548
    • Online: 73