16/12/2022

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN TẠO
ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI VỀ PHIÊN HỌP THỨ 45

 

Ủy ban đã thông qua dự thảo sửa đổi phụ lục của Công ước FAL. Các sửa đổi cập nhật các điều khoản của Công ước về trao đổi dữ liệu điện tử bắt buộc tại các cảng để thông quan tàu, bao gồm các bài học kinh nghiệm từ đại dịch COVID-19 và bổ sung các bài học thực tiễn mới và sửa đổi để ngăn chặn tham nhũng và các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực hàng hải. Các sửa đổi hiện sẽ được lưu hành nhằm thông qua tại FAL 46 (sẽ được tổ chức vào năm 2022).

 
 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :18575659
    • Online: 68