16/12/2022

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN BẢO VỆ

MÔI TRƯỜNG BIỂN TRONG PHIÊN HỌP THỨ BẢY MƯƠI SÁU

 

MEPC đã thông qua các sửa đổi đối với Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu (MARPOL) Phụ lục VI sẽ yêu cầu các tàu giảm phát thải khí nhà kính. Những sửa đổi này kết hợp các phương pháp tiếp cận kỹ thuật và vận hành để cải thiện hiệu quả năng lượng của tàu, phù hợp với các mục tiêu được thiết lập trong Chiến lược ban đầu của IMO năm 2018 về Giảm phát thải khí nhà kính từ tàu và cũng cung cấp các nền tảng quan trọng cho các biện pháp giảm khí nhà kính trong tương lai

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576
Thời gian tiếp công dân:  Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
- Sáng từ: 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút
- Chiều từ: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Lịch tiếp công dân:  - Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày thứ Hai của tuần cuối tháng
- Cán bộ được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :21714704
    • Online: 76