Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu nội dung
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 6505/BGTVT-TTr ngày 25/5/2015 về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa. 2254/CHHVN-VTDVHH 05/06/2015 Công văn điều hành
Quyết định số 129QĐ-CHHVN và quyết định số 130/QĐ-CHHVN về việc hướng dẫn Hệ thống chỉ tiêu ngành hàng hải 2252/CHHVN-VTDVHH 05/06/2015 Công văn điều hành
Triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 và Chỉ thị 07/CT-BGTVT ngày 21/5/2015 về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2015 2220/CHHVN-TC 04/06/2015 Công văn điều hành
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2015, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. 2158/CHHVN-KHCNMT 01/06/2015 Công văn điều hành
Bảng tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp cảng biển, vận tải biển năm 2015 2151/CHHVN-VTDVHH 01/06/2015 Công văn điều hành Bảng tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp cảng biển, vận tải biển năm 2015
Về việc hướng dẫn các đơn vị thực hiện xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 1991b/CHHVN-TC 22/05/2015 Công văn điều hành
Về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước 2015; Tăng cường công tác quản lý tài chính, ngân sách tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Số 1004/CHHVN-TC 24/03/2015 Công văn điều hành Về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước 2015; Tăng cường công tác quản lý tài chính, ngân sách...
Về việc trao đổi về giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển khu vực Cái Mép-Thị Vải 861/CHHVN-VTDVHH 18/03/2015 Công văn điều hành Về việc trao đổi về giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển khu vực Cái Mép-Thị Vải
Về việc báo cáo số liệu thu, chi phí, lệ phí hàng hải 2013-2014 Số: 832/CHHVN-TC 17/03/2015 Công văn điều hành Về việc báo cáo số liệu thu, chi phí, lệ phí hàng hải 2013-2014
Về việc báo cáo biến động tài sản nhà nước năm 2014-2015 Số: 803b/CHHVN-TC 13/03/2015 Công văn điều hành Về việc báo cáo biến động tài sản nhà nước năm 2014-2015

Pages

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Điện thoại:  +84-(0)24.37683191
+84-(0)914689576

HÌNH ẢNH & VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

    • Tổng số :7498748
    • Online: 74